Nosoústní rýhy: Příčina vzniku a cesty k odstranění

Jak již víte z předešlých článků, hypertonus mimických svalů se objevuje v místech jejich připojení ke kůži. Nosoústní rýhy mají v dospělosti horní část v hypertonu a dolní povolené. Do těchto míst jako do kapes začíná natékat lymfa a tkáňový tuk. Lymfatické uzliny ve...

Etalonové parametry v našem obličeji a některé patologie

U všeho v našem obličeji existují etalonové parametry. Seznámíme se s  nimi. Vzdálenost očí od sebe má být rovna délce jednoho oka. Za nedostatek lze považovat oči postavené příliš daleko od sebe (vzdálenost je větší než délka oka), a blíže postavené oči (vzdálenost...

Jakou máme tvář aneb Průvodce moderními technologiemi

Je jasné, že od toho, jakou máme tvář, se mnohdy odvíjí náš život. Koho si myslíte, že vezmou do práce, mladého nebo staršího člověka? Jistěže mladého. Obličej je jedním z hlavních ukazatelů našeho věku! Divíte se pak, že si chce žena uchránit svou mladost a...

Psychologické zásady vnímaní svého těla. Část 2. Spojení

(Část 1. můžete číst zde) 2. krok – POSLOUCHÁME Teď přejděme ke svému sluchu. Zavřete oči. Musíte být uvolnění a klidní. Zaposlouchávejte se. Zpočátku můžete opakovat „tady a teď! Slyším šum dopravy za okny, … sousedy za stěnou… kroky na chodbě…“ Potom se...

Psychologické zásady vnímaní svého těla. Část 1. Tady a teď

Máme dvě vegetativní nervové systémy – sympatickou, odpovědnou za napětí, a parasympatickou, odpovědnou za odpočinek (uvolnění). Největší problém dnešního člověka je v tom, že nemůže od jedné aktivity přecházet do druhé podle svého přání. Snaží se o to a objevuje pro...

Hezké tělo tvoříme neustále

K hezkému obličeji nesporně patří i hezké tělo. Vím, že představy hezkého těla se podstatně liší – v čase i individuálně. Každá doba si vytváří svůj ideál krásy, a tomu se ženy podle svých genetických, psychických a finančních možností snaží přizpůsobovat –...

Srdce člověka, které se nachází na periferii

V oblasti fyziologie oběhu až do 80. let 20. století existovalo přesvědčení, že hlavní „pumpou“ pohánějící krev v lidském organizmu je srdce člověka. Studenti lékařské fakulty (my také ve škole) jsme studovali oběhový systém, jak byl navržen v 17. století (B. Harvey)....

Dýchání jako řízená přirozenost

Dýchání je pro nás takovou samozřejmostí a přirozeností, že mu téměř nevěnujeme pozornost. Velmi emočně vnímáme jen jeho začátek a konec. Mám problém, jak pojmenovat okamžik narození, asi prostě – šok! A to největší v životě! Rostli jsme si ve tmě, v teplé vodě a...

Podpíraná brada deformuje obličej

Tvrzení, že podpíraná brada deformuje obličej, možná překvapí. S tím faktem se snadno ztotožníte, když si z dřívějších článků připomenete důležité přírodní a přirozené zákonitosti biomechaniky těla a obličeje. Podpírat si bradu není jen výjimečný zlozvyk. Z hlediska...