Modelujeme obličej

Pozorně se podívejte na tyto fotky a uvědomte si mechanizmus stárnutí obličeje. Jak je patrné, měkké tkáně obličeje se posouvají směrem dolů a k centru.

Jaké faktory to způsobuji?

Notoricky známá gravitace je až na posledním místě. První příčka rozhodně patří funkční pohybové aktivitě mimických a žvýkacích svalů a je ovlivněná jak našimi mimickými stereotypy, tak i psycho emoční složkou naší povahy. Výsledkem jsou křeče, tenze všech dynamických struktur a zkrácené svaly, které deformují uvnitř podkoží a napovrch se zakládají v malé a hluboké vrásky a rýhy.  Posun měkkých tkáni se uskutečňuje na mikronové úrovni, ale v delším časovém úseku již pozorujeme viditelné změny.

Je jasné, že viníkem je v první řadě pohyblivá část naší lebky – dolní čelist. Mluvíme, žvýkáme, procházíme životem se „zaťatými“ zuby  – vše je spojeno se vkládáním kinetické energie do práce svalových struktur. Má to pozitivní vliv, protože se prokrvují tkáně, dostává se jím výživa, lehčeji probíhá regenerace. Ale má to i negativné důsledky: časté přetížení bez následného uvolnění stáhne k sobě „obličejové plátno“ v různých místech a posune sumarizačním směrem.

Prohledněte si červené šípky…

Všimli jste si, že obličej stárne jakoby ve tříúrovňové mechanice: horní, střední a dolní část, tj. oči, nos a ústa. Na tom má svůj podíl jak faktor kruhových svalů, tak i faktor anatomických diagonál.

Oční kruhové svaly vzhledem ke své funkcionalitě stahují oči k centru (ke kořeni nosu) a „vtlačují“ oči dovnitř. Tisíce svalových vláken, které tvoří oční kruhové svaly, nepracuji během dne rovnoměrně (pozor, během noci jsou pořad stažené!), trhají se, zkracuji se v jednom místě, roztahuji se v jiném. Ve výsledku můžeme mluvit o zkracování a usychání těchto důležitých struktur, což je příčinou změny zakřivení sítnice a špatné výživy oční bulvy.  Jak jste pochopili – ztrácíme zrak, zhoršuje se nám vidění. Takže estetická vada  v podobě vrásek kolem očí referuje i o tom, že určitá složka našeho těla vypovídá službu. A to je fyziologický zákon existence organických složek.  Pokud shluk buněk drží formu, funkce je uskutečňovaná v plném rozsahu.

Stejný mechanizmus pozorujeme i u ústního kruhového svalu. Červeň rtu zapadává dovnitř, plná ústa se proměňují v úzký neforemný pruh s množstevními vráskami. Jelikož mimické svaly jsou napojené na další svaly a také vrůstají do pokožky obličeje, tak vidíme, jak ústa na sebe stahují tváře. Nejhorší na tom je, že všechno se negativně projevuje na výživě kostí (řidnou kostní struktury, vzniká tzv. druhotná osteoporóza) a má neblahý vliv na dutinu ústní.

Faktor anatomických diagonál, který je znázorněn na fotce modrými přímkami, se projevuje posunem kostních struktur a změnou chrupavčitých struktur, obličej se buď prodlužuje (jako na uvedené fotografii) nebo se skládá do krabičky. Měkké tkáně obličeje se z hlediska tohoto faktoru posouvají  diagonálně.

Kdybychom sumarizovali výše popsané skutečnosti, tak si představíme, že organická složka našeho obličeje (stejně jako i těla) se deformuje vodorovně, svisle a diagonálně, což znamená, že se podkoží stlačuje, fascie se slepují, svaly vytváří uzlíčky. Buňky se z funkčních přeměňují na fibrózní, tj. přestávající plnit svou funkci.  A tak je dílo zkázy naší krásy dokonáno. Chceme vás upozornit, že všechno popisujeme z hlediska Koncepce fyziologického modelování a omlazování obličeje a těla. A pokud existuje cesta tam, tak je jasné, že existuje i cesta zpět. Pochopení procesu deformace nám dává možnosti stav napravit.

Ve všem, co děláme, je důležitý výběr strategie. Myslet si, že procesy stárnutí, které primárně tkví ve stahování, slepení, zkrácení a usychání podkožních vrstev je možné napravit dalším zatěžováním svalů cvičením je pošetilé.  Je třeba pomocí hmatových technik „rozmotávat“ vzniklé zdeformované struktury. Pomyslný klíček najdeme u tří nejvíce zatěžovaných bodů obličeje, což jsou oči, nos a ústa.

Chcete-li začít pracovat s opravdovými procesy omlazování obličeje, přihlaste se na naše Online workshopy: https://xanabati.cz/modelujeme-oci-nos-a-usta/

Ruce nahoru!

Toto jste jistě nevěděli!

Přirozenou pozicí horních končetin člověka jsou ruce spuštěné dolů. Ze zákonů fyziologie však vyplývá, že by bylo velmi užitečné, abychom ruce během dne několikrát zvedli a to na 2 až 5 minut.

Za prvé, když jsou ramena zvednutá, zakřivení trávicího traktu se narovnávají, což přispívá k rychlému průchodu jídla. Tedy, je to prevence nežádoucích procesů rozpadu a fermentace ve střevech a povzbuzení činnosti potřebných mikroorganizmů.

Za druhé, zdvihnete li ruce nahoru, tak zabráníte permanentnímu deformačnímu vlivu gravitačního pole. Povislá ramena deformují páteř, což vede k osteochondróze a dalším kloubním onemocněním. Zvednete ruce, necháte páteř, aby se protáhla, a také získáte flexibilitu všech struktur horních částí těla.

Zatřetí, s věkem se orgány hrudní a břišní dutiny ze svého přirozeného místa jakoby přemisťují, „padají“ dolů, tlačí jeden na druhý, zmenšují svůj tzv. životní prostor. Například, existuje takový termín jako “ležící” srdce, to je tvar srdce, který se charakterizuje přiblížením anatomické osy k horizontální poloze. To platí i pro jiné orgány. Zvednete li ruce nahoru, pak zvednete i vnitřní orgány. Kromě toho, když jsou orgány opuštěné, břicho visí dolů, tonus břišních svalů se snižuje. Při zvednutí paží tak jednoduše posilujete břišní svaly.

Za čtvrté, je dobré zvedat ruce nejen po jídle, ale i po pití. V tomto případě voda není zadržovaná v těle. Rychle prochází střevem a omyje všechny strusky přiléhající k jeho vnitřním stěnám. 20-30 minut před jídlem pijte 1-1,5 sklenic čisté vody a zvedněte ruce. To je zvláště užitečné pro ty, kteří trpí zácpou. Nebo pro ty, kteří chtějí rychle zhubnout bez omezení v jídle.

Hubnutí můžete také podpořit v naší škole: chci se dozvědět více o Škole hubnutí

Jak na správné držení těla?

Myslím, že většina z nás se musela, nebo se dokonce pořád musí neustále kontrolovat, aby měla správné držení těla. Někteří na to však zcela zapomínají, mj. protože se kulatá záda stala něčím nejen obvyklým, ale pro tělo dokonce i přirozeným. Ani přítomnost nepohodlí a bolesti nás často nedonutí k tomu, abychom se snažili stát rovně – narovnali ramena, otevřeli propadlý hrudník atd.

Pro některé jedince je snadné se narovnat, pro druhé je k tomu třeba značného úsilí a polohu páteře se snaží korigovat silou vůle, ale po nějaké době se pokaždé vrátí ke svému obvyklému postoji. Jak pro první, tak pro druhou skupinu je však velmi těžké si správné držení těla udržet trvale, tj. mít páteř v přirozené fyziologické geometrii. Proč tomu tak je? Co si o tom myslíte?

Mohu odpovědět:
Za prvé: ne všichni skutečně rozumíme tomu, co je držení těla,  co znamenají “přímá záda” a nakolik mají být záda opravdu rovná.

Za druhé: snažíme se udržet napřímení v páteři silou vůle a často i nadměrným svalovým přetížením. Ve výsledku dochází k napětí jiné skupiny svalů než té, která by opravdu měla být napjatá, atd.

Za třetí: vytvoření správného držení těla přes napětí ve svalech je naprosto nepřirozené pro lidský organizmus. Proto se pak snaží jakýmkoliv způsobem vrátit ke svému obvyklému držení těla, i když to neodpovídá našim subjektivním představám o své “správnosti”. Tělo se i přes bolest cítí mnohem pohodlněji v obvyklém držení těla, než je póza ve svalnatém pancíři, který vytváříme, když se snažíme  “narovnat” páteř.

Vlivem dynamických stereotypů tedy zakulatíme záda a velmi rychle si zvykneme na nenápadnou bolest a únavu, časem si jí už ani nevšímáme.  Dostaneme se do začarovaného kruhu, který se postupně zužuje. Není lepší včas přijmout účinná a efektivní opatření?

Analýza tělesných kostních a svalových deformací a Pohybová inteligence  vám mj. pomůže pochopit, co je správné držení těla a díky jakým mechanismům se může tělo pořád udržovat ve zdravých funkčních polohách a to bez zbytečného svalového úsilí. Pochopíte, že  nejdůležitější je, abychom mohli budovat své dynamické stereotypy s uvědoměním a správným vnímáním svého těla.  Jen tak přirozená grácie pohybu se stane příjemným a žádoucím účinkem.

P.S. Výsledek studií provedených  v různých sociálních skupinách a v různých částech světa  odhalil skutečnost, že lidský mozek v posuzování  věku dotyčné osoby v první řadě hodnotí její držení těla. I mladí lidé, kteří měli kulatá záda a předsunutý krk, byli označeni za starší věkovou skupinu, než ke které patřili.

Doporučení: Analýza tělesných kostních a svalových deformací  a Pohybová inteligence.

Proč horní končetiny ztrácí citlivost?

Důležitou součástí Koncepce fyziologického modelování a omlazování  obličeje a těla © je Kalibrace těla, která narovnává anatomické struktury lidského organismu do etalonových parametrů, díky čemuž se můžeme těšit na zdraví, mládí a vitalitu.

Dnes odpovídáme na otázku:  Proč horní končetina ztrácí citlivost? V Kalibraci těla začínáme právě od krku. Proto se podíváme na tři šikmé svaly, které se upínají na přední části páteře v oblasti krku, tj. začínají  na příčných výběžcích středních a dolních obratlů. Svaly probíhají dolů a druhým koncem se upínají  na první žebro (přední a střední šikmý sval) a druhé žebro (zadní šikmý sval). Jejich funkcí je otočit a předklonit krk, účastnit se procesu dýchání (horní část plic). Mezi těmito hlavovými svaly prochází nervový snopec,  který inervuje paži, a podklíčková tepna, která dodává krev do paže. A také velmi důležitý brániční nerv, který inervuje bránici a ovládá její motorickou funkci a vnitřní orgány: játra a plíce.

Když se končetiny pohybují, nervové snopce kloužou po okolních tkáních v rozmezí do několika milimetrů. Tím pádem i mírné snížení mobility může vést k  poškození nervu a vzniku adhezí (srůstů), které dále omezují pohyb. Formuje se tak bludný kruh, protože adheze zase přispívají k narušení odtoku krve a lymfy, ke vzniku otoku pojivové tkáně v obalu nervu a ke stlačení nervových vláken.

Když se popsané šikmé hlavové svaly zkracují, stahují se, zmenšují se, a tak utlačují pažní nervovou pleteň (tzn. brachiální plexus), čímž narušují inervaci a krevní oběh odpovídajících ramen. A v takovém stavu hyper tónu mohou být po dlouhou dobu, někdy po léta. A to je příčinou toho, že se časem vyskytuje necitlivost celé ruky nebo prstů. Levá ruka se navíc  stává terčem častěji, protože více postrádá pohyb, než ruka pravá.

Asi málokoho napadne hledat příčinu toho, že horní končetina ztrácí citlivost,  právě u krčních svalů. Ale o to komplexnější  je přístup, který uplatňujeme v Koncepci – klíč ke zdraví  a mládí se nachází na krku. Právě tady je třeba začínat uvolňovat svaly a vracet pohyblivost obratlům, abychom umožnili nervovým cestám  mozek – tělo, tělo – mozek pracovat správně ku prospěchu organizmu.

Doporučení: video kurz Kalibrace těla.

Každý den je výjimečný. Každý osud neopakovatelný.

Dne 9. listopadu roku 1914 se ve Vídni narodila Hedwig Eva Maria Kiesler, rakousko – americká herečka a vynálezkyně, která byla považována za jednu z nejkrásnějších hereček stříbrného plátna. Její umělecký pseudonym byl Hedy Lamarrová. Jistě vás překvapilo spojení slov herečka a vynálezkyně. A k tomu oslnivá kráska.
Ve filmech ji proslavily skandální scény: koupala se nahá – a to ve třicátých letech minulého století! Napodobovala orgasmus na obrazovce. Diváci byli šokováni – ona se stala slavná.
Provdala se za milionáře Friedricha Mandla a usadila se s ním na hradě, uprostřed luxusu a blahobytu. Milionář se dokonce snažil koupit všechny kopie filmů Exstase s nahou Hedy, aby kráska patřila jenom jemu. Když se fašisté dostali k moci, Mandl navázal přátelské vztahy s Mussolinim a Hitlerem. Hedy od něj utekla. Dala prášky na spaní do čaje své služebné, převlékla se do obyčejných šatů (nezapomněla na klenoty pro případ nouze) a slezla po žebříku z okna hradu. Dostala se do Hollywoodu a znovu začala hrát ve filmech. Vydělala 30 milionů dolarů a stala se slavnou po celém světě. Jeden z jejích polibků na charitativní akci byl oceněn ve výši 25 tisíc dolarů. Žila v bohatství, v luxusu, šestkrát byla vdaná, měla dvě vlastní děti a jedno adoptovala.
Řeknete si, proč pak o ní psát. Nebyla zrovna světice, často „tropila hlouposti“ a žila bohémským stylem života. Ale byla krásná ve všech svých projevech. I těch intelektuálních. Dodnes používáme to, co Hedy vymyslela.
Hedy a její manžel-magnát v Rakousku navštěvovali různá vojenská zařízení a laboratoře. Hedy naslouchala pozorně a ukládala si všechno do paměti. A pak v Americe spolu s přítelem-skladatelem vymyslela způsob, jak ovládat torpéda. Ke kódování signálu poprvé začali používat tzn. “Skokové frekvence”. Vytvořili je pomoci klavíru: 88 klavírních klíčů používali v různých kombinacích, aby nepřítel nemohl zachytit torpédo. Nyní díky tomuto vynálezu používáme Wi-Fi, Bluetooth a další užitečné věci. Hedy měla svůj vlastní stolek, na kterém kreslila kresby, psala vzorce а dělala prototypy svých vynálezů.

Nicméně, její geniální vynález nebyl v té době oceněn – natolik to bylo předčasné pro tehdejší chápání. Vojáci se smáli: říkali, že Hedy nabízí zapakovat v torpédu klavír! Nerozuměli ničemu. A nerozuměli ani krásné Hedy. Chápali, když se koupala nahá a napodobovala orgasmus na obrazovce – ano, to je pochopitelné. A je jasné, že krásné. A to, jaká opravdu je a jak důvtipná je její mysl – to nebylo v její době pochopeno. A je tak krásné, že takové ženy byly a jsou – měly by být oceněny nejen pro krásu. Ale pro odvahu, brilantní mysl a snahu být užitečné pro lidstvo.
Doufám, že jsem vám přinesla trochu inspirace pro listopadové dny. Dnes by Hedy bylo 104 let.

P.S. Ovšem, mnohým se ale velmi líbí jeden její vynález – šumivé tablety na výrobu sladkých nápojů.

Poznejte svého nepřítele aneb co za každou vráskou stojí

Už víme, že vrásky způsobují svaly, které jsou v trvalém hypertonu. Za každou vrásku je odpovědný jiný sval/svalová skupina. Obličejové svaly se jedním koncem upínají ke kostem a druhým vrůstají do kůže, že jsou napjaty na povrchu lebky a jejich zdraví závisí i na kvalitě krevního a lymfatického systému. To vše působí jako provázaný harmonizovaný celek a pokud je vše v pořádku, obličej si dlouho udrží mladistvý vzhled.

číst více…Poznejte svého nepřítele aneb co za každou vráskou stojí

Milujeme své vrásky. Milujeme své vrásky! Milujeme své vrásky?

Popřemýšlet o tom mne donutila dnešní procházka s neteří. Koupila jsem jí zmrzlinu, bloudily jsme parkem, stály u rybníka a krmily labutě suchými rohlíky. A pak jsme se posadily na lavičku k odpočinku.

Ale nejprve musím říci, že moje neteř má 8 let, je rozumná a dokonce i moudrá, že promluvit si s ní je potěšením. Věnuji se tématu krásy, biomechanice stárnutí a omlazení, proto jsem se jí zeptala: „Chceš být krásná žena, až vyrosteš?“ A víte, co odpověděla? Řekla, že každá žena si chce o sobě myslet, že je krásná, a ona si to také tak bude myslet.

číst více…Milujeme své vrásky. Milujeme své vrásky! Milujeme své vrásky?

Nechte článek vyrůstat v jeho původní zahradě

Dnešní článek bude o věcech, které se zdaleka netýkají dominujícího tématu mého blogu – šíření informací o tom, že ani nemoci, ani stárnutí organizmu nejsou povinné, že se jim dá předejít. Ale protože název domény je xanabati.cz, tak si myslím, že jeho náplní je všechno z okolního světa, co intonuje v mé osobnosti a na co mám určitý názor.

číst více…Nechte článek vyrůstat v jeho původní zahradě

Nosoústní rýhy: Příčina vzniku a cesty k odstranění

Jak již víte z předešlých článků, hypertonus mimických svalů se objevuje v místech jejich připojení ke kůži.

Nosoústní rýhy mají v dospělosti horní část v hypertonu a dolní povolené. Do těchto míst jako do kapes začíná natékat lymfa a tkáňový tuk. Lymfatické uzliny ve vrstvě tkáně přestávají pracovat. Nahromaděné tekutiny zbavují kůži vypjatosti, je pórovitá a povadlá.

Tento stav způsobují …

číst více…Nosoústní rýhy: Příčina vzniku a cesty k odstranění

Jakou máme tvář aneb Průvodce moderními technologiemi

Je jasné, že od toho, jakou máme tvář, se mnohdy odvíjí náš život.

Koho si myslíte, že vezmou do práce, mladého nebo staršího člověka? Jistěže mladého.

Obličej je jedním z hlavních ukazatelů našeho věku! Divíte se pak, že si chce žena uchránit svou mladost a přitažlivost co nejdéle? Už i muži často potvrzují, že pěstěná, mladě vypadající tvář je kapitál, který je třeba si chránit. Podle výsledků American Society of Plastic Surgeons mužská plastika byla na čtvrtém místě mezi operativními zákroky. Unavené, zestárlé oči, to je špatný znak pro kariéru, proto je třeba postarat se o ně co nejdříve.

číst více…Jakou máme tvář aneb Průvodce moderními technologiemi

Psychologické zásady vnímaní svého těla. Část 3. Držte se přítomnosti

(Část 2. můžete číst zde)

Stále si musíme opakovat – tak je uspořádán náš organismus. Psychologové udělali takový pokus: postavili člověka do samostatné místnosti, zavázali mu oči páskou, zacpali uši a oblékli ho do speciálního obleku, který omezil všechny jeho fyzické pocity na minimum.

Co si myslíte, že se s ním dál dělo?

V takovém případě člověk rychle propadl halucinacím: slyšel hlasy, zvuky; zdálo se mu, že se cosi děje s jeho tělem a kůží; viděl obrazy, které ve skutečnosti neexistovaly, jako by byly skutečné. My nemůžeme nepociťovat, musíme cítit! Cožpak je lepší dát sám sebe na pospas vnitřním problémům, komplexům, vině, strachu a dalším psychologickým strašidlům, než přirozeně přijímat svět kolem sebe, vnímat ho, pociťovat realitu?

Musíme si přiznat, že ač nás nikdo neobléká do speciálního oděvu, nezbavuje vidění a slyšení, velmi se tomu člověku z experimentu podobáme.

číst více…Psychologické zásady vnímaní svého těla. Část 3. Držte se přítomnosti

Psychologické zásady vnímaní svého těla. Část 2. Spojení

(Část 1. můžete číst zde)

2. krok – POSLOUCHÁME

Teď přejděme ke svému sluchu. Zavřete oči. Musíte být uvolnění a klidní. Zaposlouchávejte se. Zpočátku můžete opakovat „tady a teď! Slyším šum dopravy za okny, … sousedy za stěnou… kroky na chodbě…”

Potom se ponořte do světa zvuků, snažte se u žádného nezastavovat, vnímat je jako směsici zvuků. Vnímejte zvukové pole, v němž jste ponořeni. Nehodnoťte a necharakterizujte jednotlivé zvuky, prostě buďte „jedním“ uchem, čistým příjemcem zvuků.

Já nevím, co můžete slyšet ve své konkrétní situaci, ale pokud se k vašemu sluchu nenesou nějaké určité zvuky, uslyšíte ticho, vždyť i ticho má svůj zvuk. Ticho má něhu, klid, nekonečno. Kromě toho vždy můžete slyšet své srdce, dech, šustot šatů…

číst více…Psychologické zásady vnímaní svého těla. Část 2. Spojení

Psychologické zásady vnímaní svého těla. Část 1. Tady a teď

Máme dvě vegetativní nervové systémy – sympatickou, odpovědnou za napětí, a parasympatickou, odpovědnou za odpočinek (uvolnění). Největší problém dnešního člověka je v tom, že nemůže od jedné aktivity přecházet do druhé podle svého přání.

Snaží se o to a objevuje pro to nejrůznější cesty – přejídání, alkohol, narkotika atd. Ale pokud se naučíme podle své vůle navodit pocity uvolnění a uklidnění, pak nebudeme potřebovat žádné  „povzbuzovače“.

Ale zpočátku několik poznámek  filozofického charakteru – co je to realita, jistota (pravda).

číst více…Psychologické zásady vnímaní svého těla. Část 1. Tady a teď

Hezké tělo tvoříme neustále

K hezkému obličeji nesporně patří i hezké tělo. Vím, že představy hezkého těla se podstatně liší – v čase i individuálně. Každá doba si vytváří svůj ideál krásy, a tomu se ženy podle svých genetických, psychických a finančních možností snaží přizpůsobovat – některé víc, jiné méně, některé úspěšně, jiné bez úspěchu.

Některým se to dokonce zdaří tak, že se stávají modelem (modelkami) pro ty ostatní.

číst více…Hezké tělo tvoříme neustále

Srdce člověka, které se nachází na periferii

V oblasti fyziologie oběhu až do 80. let 20. století existovalo přesvědčení, že hlavní „pumpou“ pohánějící krev v lidském organizmu je srdce člověka. Studenti lékařské fakulty (my také ve škole) jsme studovali oběhový systém, jak byl navržen v 17. století (B. Harvey). Totožný pohled na funkci srdce má většina lidí i dnes!

Přečtěte si spoustu článků na Internetu, tam rady, jak zlepšit krevní oběh, pojednávají převážně  o srdci.

Je to chybné stanovisko a vysvětlíme vám, proč:

číst více…Srdce člověka, které se nachází na periferii

Dýchání jako řízená přirozenost

Dýchání je pro nás takovou samozřejmostí a přirozeností, že mu téměř nevěnujeme pozornost. Velmi emočně vnímáme jen jeho začátek a konec.

Mám problém, jak pojmenovat okamžik narození, asi prostě – šok!dýchání zrození

A to největší v životě! Rostli jsme si ve tmě, v teplé vodě a najednou nás velká síla vyhnala z ráje matčina těla do chladna, do sucha a do světla, navíc jsme poprvé na svém těle ucítili chladný dotyk cizích rukou. Ten silný prožitek neznáma rozepnul plíce, do nich se nasál kyslík a autopilot ho začal řídit – nádech výdech, řev, nádech výdech – až do toho posledního. Mezi tím prvním a posledním běží náš život.

číst více…Dýchání jako řízená přirozenost

Podpíraná brada deformuje obličej

Tvrzení, že podpíraná brada deformuje obličej, možná překvapí. S tím faktem se snadno ztotožníte, když si z dřívějších článků připomenete důležité přírodní a přirozené zákonitosti biomechaniky těla a obličeje.

Podpírat si bradu není jen výjimečný zlozvyk. Z hlediska společenského protokolu (etikety) je podpírání brady považováno za nevhodné chování!

Jak už jsme si navykli kdejaká pravidla obcházet, dodržujeme ho pouze při stolování na veřejnosti.

číst více…Podpíraná brada deformuje obličej

Lidské tělo a mechanizmus samoregulace

Akademik Pavlov upozornil na to, že lidské tělo je samoregulační a samočinný systém a sám se vyléčí. Jen mu musíme pomoci vytvářet podmínky přirozené pro jeho normální fungování určené přírodou.

Ideálně pracuje organizmus jen podle své vlastní matrice.

Podle principu samoregulace se naše svaly i kosti také snaží přizpůsobit podmínkám – nemocem svého pána – snaží se vyléčit ho anebo zůstat maximálně životaschopnými po úrazu nebo po poškození.

číst více…Lidské tělo a mechanizmus samoregulace

Lícní kosti dělají hezký obličej

Hezký obličej dělají vysoce postavené lícní kosti.   Tváře jako jablíčka jsou považovány za krásné.

Ve tváři v horní části svalu je tzv. typové jádro tváře, je uloženo v lícním pouzdru, které začíná u předního okraje žvýkacího svalu. V mládí dodává obličeji půvab.

Při ztrátě pevnosti tkáně ve střední a nižší části obličeje začíná klesat  níže, dolní část obličej se svěšuje.

Když viníme ze všeho gravitaci, dopouštíme se omylu, protože mimika, svalové deformace ze stresu a porodních traumat se na deformaci obličeje podílejí mnohem víc.

číst více…Lícní kosti dělají hezký obličej

Estetické defekty obličeje

V dnešním článku budeme dál sledovat estetické defekty obličeje, defekty způsobené nedostatečným lymfatickým a krevním tokem a kostně svalovou ztuhlostí.

Lymfa – venózní i tkáňová – nemůže dobře protékat svalem, který je zatuhlý.
Každá tekutina musí mít volnou průtokovou cestu.

Špatné lymfatické a krevní zásobování je většinou příčinou otoku očí, odulých tváří, pastózního obličeje, dvoj a trojbrad.

číst více…Estetické defekty obličeje

Dolní čelist drží celou konstrukci obličeje

Dnes budeme mluvit o té části obličeje, která drží celou konstrukci, aby se lebka nerozpadla napůl, jako slepené kindervajíčko. Je to dolní čelist.

dolní čelistPodívejte se do ilustrované encyklopedie anatomie: shora jde lebeční šev, potom nosní skořepiny – lehce spojují obě poloviny obličeje, pak horní čelist spojena švem a nakonec kompaktní dolní čelist vše zpevní.

Kůže dolní čelisti je připevněna ke svalu, který překrývá dolní čelist.

Plastický chirurg musí tuto oblast brousit, když ji zbavuje vrásek, my víme, že ji musíme zbavit hypertonusu.

číst více…Dolní čelist drží celou konstrukci obličeje

Vrásky kolem oči a biomechanika jejích tvorby

Vraťme se k očím, víme už, že jejich vzhled ovlivňuje stárnutí svalů a zužování kostních oblouků, ale i hypertonus sousedních svalových skupin, který zvětšuje viditelně jejich propadání a tvoří vrásky kolem očí (slepičí stopy).

Oči také zapadávají vlivem spazmu žvýkacích svalů, pod vnějším očním koutkem vytvářejí shluky vrásek a zvýrazňuje se hranice víčko – tvář.

Příčina je známá, vrchní čelist se začne protahovat nahoru a žvýkací sval se nuceně zkracuje, protože se musí nějak rozložit. Někdy se vlákna svalu smršťují do malých uzlíků, jindy do větších, ale nejčastěji se žvýkací svaly nahrnou do horní části a vytvářejí pod okem val, jakoby zakrývají vnější koutek očí.

číst více…Vrásky kolem oči a biomechanika jejích tvorby

Kraniosakrální rytmus jako primární dýchání těla

Jak už víte, všechny rýhy na obličeji, povislá pokožka, „buldočky“ jsou způsobeny deformací a usycháním svalů obličeje a hlavy. Jakou roli v tomto procesu hrají kosti a kraniosakrální rytmus?

U většiny svalů, tzv. mimických, existuje zvláštnost v porovnání se svaly těla, které jsou do pohybu uváděny klouby a kostmi. Mimické (obličejové) svaly se připojují jedním koncem ke kostem a druhým koncem ke kůži anebo vrůstají do dalšího svalu.

číst více…Kraniosakrální rytmus jako primární dýchání těla

Svaly obličeje а princip tensegrity

Mnozí už jistě přijali fakt, že na svaly obličeje se dá účinně působit.

To, že se dá účinně také působit na kosti lebky je poněkud za hranicí chápání.

Nicméně kraniosakrální techniky jsou schopny přes fasciální struktury působit jak na svaly, tak i na kosti lebky, cévy, lymfatické cesty a dosáhnout opravdu mimořádných výsledků.

Většina vad obličeje, vyvolaných nesprávnou stavbou lebky (patologické asymetrie, mimické vrásky na čele a nad rty, záhyby u ústních koutků, špatné postavení čelisti, předkus, křivý nos) mizí vlivem manuálních ručních technik.

Dnes už dost odborníků z oboru manuální terapie nebo myoplastiky koriguje asymetrie, mírní hypertonus svalů, obnovuje lymfatický a krevní oběh, omlazuje obličej a vylepšuje obličejové rysy.

číst více…Svaly obličeje а princip tensegrity

Ideální proporce a tvar obličeje

Tvar obličeje je rozhodující faktor pro uchování mládí! Novinka? Probereme to!

Pozorovali jste někdy, jak je linie spodní čelisti u většiny mladých lidí hezká?

Pokud se díváte z profilu, vidíte při otáčení hlavy od ucha k bradě téměř přímý úhel. To je úhel mládí. Ideální proporce obličeje vypočítal už Leonardo da Vinci a poukázal na to, že linie od prohlubně brady pod dolním rtem má vést vodorovně k úhlu čelisti. Úhel je 120 stupňů.

číst více…Ideální proporce a tvar obličeje

Spánek – čaroděj dobroděj…

Nikdo nepochybuje o tom, že je spánek základní biologickou potřebou, odpočinek pro kosterní svaly a smysly.

Prospíme zhruba třetinu života, pro představu – u padesátníka je to kolem 15 let. Samozřejmě délka denního spánku je individuální a liší se i věkem a osobní potřebou, ale spát se musí. Pokusný pes, který nespal týden, zemřel. Poruchový spánek ovlivňuje celkovou bdělou činnost, opakované bdění zhoršuje psychiku (špatně se soustředíme, klame nás paměť), točí se hlava, slábnou dolní končetiny, objevuje se ranní žaludeční nevolnost. Dlouhodobý nedostatek spánku navozuje některé nemoci, např. cukrovku, krevní tlak anebo obezitu, a změny podobné stárnutí. Špatný spánek bude brzdit naši snahu o uchování mladistvého obličeje.

číst více…Spánek – čaroděj dobroděj…

Bolest patří do našeho života

Nenajde se nikdo, kdo by se s ní nesetkal, s bolestí fyzickou i duševní. Oba tyto útrpné pocity se od sebe podstatně liší, oba jsou nepříjemné a každý bychom si přáli život bez nich.

Navzdory tomu bychom měli fyzickou bolest (právě o ní bude řeč) vlastně radostně uvítat.

Připadá vám ta věta tak trochu mimo? Bolest je totiž velmi zajímavý signál. Zapamatovali jste si myšlenku z článku Mozek mezek…?, že jeho posláním je střežit život?

Zahleďme se trochu hlouběji do přírody (přirozena) těla a obdivujme, jak to ta příroda moudře vyřešila.

číst více…Bolest patří do našeho života

Dobrá nálada a její tajemství

Když jsem se dnes zamýšlela nad tajemstvím dobré nálady a „jasu“ v obličeji, vzpomněla jsem si na jedno vyprávění. Je to krátký, ale poučný příběh.

[note]„Měli jsme jednoho učitele. Tomu člověku nikdy nechyběl úsměv, život prožíval jako jeden svátek. Dokonce ještě na smrtelném loži se usmíval. Vypadalo to, jako by měl radost ze smrti. Seděli jsme kolem jeho lůžka – udivení, zaražení, hodně rozrušení a nerozuměli jsme tomu.

Nakonec to jeden spolužák nevydržel a zeptal se:

číst více…Dobrá nálada a její tajemství

Mazaný mozek aneb typické chyby našich opakovaných začátků

„Mazaný mozek“ – to je téma, které považují za velmi důležité. Žádné zázračné proměny se nestanou během 10 dnů či dokonce během 24 hodin, jak to slibují četné internetové i jiné reklamy. Pokud jste, milé ženy, „naletěly“ některé z nich, neprokoukly v nich včas tu velkou nadsázku a koupily jste si krém nebo sérum omlazující babičky do vizáže modelek, znamená to, že vás zase podvedl (jednoduše nechal na holičkách) nejvýkonnější počítač na světě – vlastní mozek. A dál vás povede cestou nejmenšího odporu a námahy. Lidé, kteří se rozhodli něco ve svém životě změnit, musí vytáhnout do boje, do „válečného tažení“ proti vlastnímu mozku. Hned to tvrzení vysvětlím.

číst více…Mazaný mozek aneb typické chyby našich opakovaných začátků

Cviky na krční páteř praktikujeme denně

Denně praktikovat cviky na krční páteř?

Ano a ještě jednou ano: svoji krční páteř bychom měli mít rádi a starat se o ni denně.

Krk je velmi zranitelný! Jen si to představte: na tak malé oblasti se koncentruje tolik důležitých orgánů, a dokonce i nejmenší poškození krční páteře je skutečnou hrozbou pro život sám! O tom, jak je důležité pro zdraví a krásu uvolnění krku, už jsem psala, a dnes v tom budu pokračovat.

číst více…Cviky na krční páteř praktikujeme denně

Krční páteř je důležitá pro zdraví a mládí

Ubývá lidí, kteří mají správné držení těla a kteří správně „nosí hlavu“ – mají krční páteř v pořádku.

Proto začněte nácvik správného držení těla právě od hlavy, od uvolnění krku.

Problémy s krční páteří mají své kořeny už v dětství, nejsou to jen úrazy, ale také nedostatek pohybu, minerálů, špatné sezení v lavicích atd. Dlouhé vysedávání nad učením a hlavně u počítače, později totéž v sedavém zaměstnání, nedbalé držení těla, stresové situace atd. zanechaly na naší páteři, včetně té krční, viditelné a bohužel i citelné stopy.

číst více…Krční páteř je důležitá pro zdraví a mládí

Atlas – nejdůležitější obratel naší páteře

Náš krk tvoří sedm obratlů,

první se jmenuje Atlas (nebo Atlant).

Atlas - 1. krční obratel

Má k tomu dobrý důvod: připojením k týlní kosti drží lebku jako mytický titán. Bezpočetné svalové a vazivové tkáňové vrstvy, propletené jako liány v džungli, tvoří dutinu, ve které je prostor pro hrtan a průdušnice, štítnou žlázu a příštítná tělíska, hltan a začátek jícnu.

Oblasti krku procházejí také mícha, velké tepny (včetně obratlových a krkavice), nervové kořeny a kmeny nesoucí reflexní spojení s rukama, srdcem, plícemi. Zde je celá síť lymfatických cév a uzlin.

2015-10-01_162150

Oči – zrcadla do duše

Oči nejsou pouze zrcadlem do duše, ale také prozrazují náš věk.

Zapadlé, překryté povadlými víčky a pokleslým obočím častěji mluví o našem skutečném věku více, než jiné ukazatele. Příčinu vidíme v povislé pokožce a snažíme se defekt napravit krémy a maskami. Samozřejmě, že se často stává, že tenká pokožka víček skutečně ztrácí elastičnost v důsledku nesprávné péče o ni (např. mechanicky třeme oční víčka tvrdým ručníkem, nanášíme krém hrubě a používáme chemické krémy).

Ale kromě samotné pokožky, jsou viníky její povadlosti (v mládí – přesah horních víček) uvolněné svaly čelní, spánkové a kruhové oční svaly.

Dříve, než posoudíme stav kruhového očního svalu, zkontrolujeme stav prvních dvou – čelního a spánkového. Je možné, že povislá vrchní víčka po korekci těchto svalů zmizí!

číst více…Oči – zrcadla do duše

Testování obličeje – základ pro omlazování

Testování obličeje je počátečním bodem na cestě navrácení mládí.

Před začátkem systematické peče o obličej (např. vakuové masáže) doporučujeme zhodnotit obličej a vyfotografovat ho. Jinak nepoznáme zlepšení. Běžně všechny defekty svého obličeje neznáme, nejsme zvyklí vidět ho jako celek. Obyčejně se soustředíme jenom na vrásky.

Začneme testováním vlastního obličeje, abychom si uvědomili věkové biomechanické defekty obličeje. 

číst více…Testování obličeje – základ pro omlazování

Stav kůže je výsledkem řady procesů

Kůže je zrcadlo – všechno dosud prožité se labyrintem vrásek zapisuje do našeho obličeje.

Obličej neodráží pouze jedinečnost, ale také zdraví člověka. Kůže je propojena se všemi orgány a tělesnými systémy (cévami, vnitřními orgány, CNS, endokrinologicky…), existuje těsná vzájemnost mezi nejrůznějšími zónami a body na kůži, což se úspěšně využívá v akupunktuře, magnetoterapii atd. První pokusy číst obličej jsou známy už ze staré Číny (Sjaň-min).

číst více…Stav kůže je výsledkem řady procesů

Face building (obličejová gymnastika)? Co je dobře a co je špatně

Rady kosmetologů ohledně mimické gymnastiky jsou možná užitečné teoreticky, jen kdyby ještě také byly efektivní a neškodné!

Internet je plný rad mimické gymnastiky nejrůznějších proveniencí. Složitost, ale i neužitečnost až škodlivost gymnastických systémů pro obličej vedoucích pouze k tonizaci svalů, je v tom, že potřebují mnoho času, trpělivosti a síly, protože jsou zaměřeny na zpevnění svalů.
Chybné je už východisko, když je cílem tonizace všech svalů – bez výběru.

číst více…Face building (obličejová gymnastika)? Co je dobře a co je špatně

Nervy způsobují stárnutí?

Tak po pořádku …

Kůže je orgán překrývající všechny hluboké tělesné struktury, v první řadě svaly. Stav svalů závisí nejen na kapilárních procesech, ale také na stavu nervů, na tzv. inervaci – předávání elektrických podnětů, informací ke svalům (a orgánům).
Dávno není tajemstvím, že naše tělo pracuje podle elektrického schématu. Elektrické signály se z mozku dostávají přes páteř a centrální nervovou soustavu ke každému orgánu a svalu, aby se pohnul, a mají určitou fyziologickou formu impulsu (asymetrický bipolární signál).

Když nervy atrofují, svalová vlákna odumírají.

číst více…Nervy způsobují stárnutí?

Kapiláry musí dobře pracovat

Proč právě kapiláry jsou nejdůležitější pro naši pokožku?

Jestli jste přečetli knihu PDF Jak si zachovat mladí, tak jsem Vás – doufám – přesvědčila, že není možné obstarat na kosmetickém trhu krém, který by 100% vyživoval kůži zvnějšku, a při tom byl účinný, užitečný a bez zdravotních rizik.

A také dobře víme, že výživu kůže zevnitř nelze ničím nahradit – žádnými krémy, ani těmi nejkvalitnějšími.

číst více…Kapiláry musí dobře pracovat

Obličej nebo maska?

V poslední době mě zaměstnává nejvíce obličej.

Nejen proto, že aktivně propagují přirozenou krásu. Nedávno jsem si v jednom sociologickém textu přečetla několik vět, které mě utvrzují v tom, jak jsem si zvolila správně.

 Lidské tělo je nedílnou součástí osobnosti. Je nositelem existence, vypovídá o rase, pohlaví, sociálním rodu, konstituci, věku, zdravotním stavu i společenském postavení.

Je základní hodnotou člověka, měřítkem sebehodnocení, trvalým zdrojem potěšení, ale někdy i frustrací“.

číst více…Obličej nebo maska?

Taková poctivá deprese

Což takhle dát si depresi?!

Líbila by se vám taková poctivá deprese?
Nejste právě na přímé cestě k ní, anebo nekoketujete s depresí častěji, než je zdrávo?
Deprese – to je takové nehezké slovo, narazí do bubínku, zasyčí kolem uší a zahrčí až v mozku. No jen si hezky nahlas vyslovte de-pre-se! I ten stav je nezáviděníhodný a často těžko zvladatelný.
Vím o čem mluvím, odpusťte trochu té ironie! Neznamená, že když píši lehkým perem, zlehčuji vážné věci.

číst více…Taková poctivá deprese

Omlazení krevní plazmou. Revoluce v kosmetice?

Móda pro omlazení krevní plazmou se rozšířila po celém světě.
Je to opravdu úžasná možnost: používání přírodních mechanismů pro aktivizaci (regeneraci) buněk, aniž bychom se uchylovali k umělým stimulantům a léčivům.

Krásky a hezouni, kteří nechtějí zestárnout, se doslova řadí do fronty a nešetří peníze, aby vyzkoušeli tuto revoluční technologii.

číst více…Omlazení krevní plazmou. Revoluce v kosmetice?

Žena po 40 – nejvyšší čas věnovat se omlazování

To je herečka René Zellweger, která se nedávno proměnila k nepoznání.

René ZellwegerJejí poslední objevení se na veřejnosti vyvolalo vlnu debat. Hvězda popírá, že využila služeb plastické chirurgie, a tvrdí, že žije poklidným životem, je spokojená se svým partnerem a právě to přece nemohlo neovlivnit její vzhled.

 

Fanoušci herečky diskutují na sociálních sítích o změnách v její tváři, mluví se o tom na fórech, až se britský list The Guardian – začal ohrazovat – vydal naštvaný článek, ve kterém protestoval proti tak prudké reakci veřejnosti.
Odborníci na estetiku obličeje se také předhánějí, spíše aby demonstrovali svou profesionalitu, než se aby se snažili odhalit pravdu. Někteří z nich dokonce sepsali dlouhý seznam plastických zákroků, který prý musela podstoupit, ani je při tom nenapadlo analyzovat, jak jedno vylučuje druhé.

číst více…Žena po 40 – nejvyšší čas věnovat se omlazování

Ženy a rozum

Dnes v prodloužení už zveřejněného tématu o pojetí ženské krásy procvičíme svůj zdravý rozum, selský rozum, čistý rozum, praktický rozum.

Svému rozumu můžeme najít nespočet definicí – analytický, neklidný, energický, velký, rychlý, vnímavý, nadšený, komplexní, pečlivý, vynikající, geniální, pružný, hluboký, obrovský, vizionářský, dialektický, disciplinovaný, vzácný, chamtivý, životodárný, vibrující, horlivý, zralý, vynalézavý, sofistikovaný, elegantní, exkluzivní, pravdivý, smysluplný, kritický, metodický.

A někdy bezradný.

Ale k věci.

číst více…Ženy a rozum

Správné držení těla

Správné držení těla je tématem dnešních úvah.

Pozorovali jste někdy, jak lidé chodí?

Pozorovali jste někdy při chůzi sami sebe?

A napadlo vás někdy, že správné držení těla má velký vliv na fyzické i duševní zdraví i na to, jak vypadá váš obličej?

Když jsem se v článku Úsměv je tajemstvím dobré nálady zmínila o tom, že úsměv a držení těla – to je jediné správné spojení, které umožňuje uchovat fyzické i psychické zdraví i hezký obličej (radost a štěstí), asi jste tomu moc nevěřili. Pokusím se všechno srozumitelně objasnit.

Správné držení těla je velké a ne právě jednoduché téma, proto volím postupné kroky – ne náhodou jsem začala úsměvem. Právě úsměv (smích) pomáhá udržet zdravou psychiku. Už ze starovýchodní medicíny je známo, že zdravý duch dělá zdravé tělo.

číst více…Správné držení těla

Úsměv tajemství dobré nálady?

Je to úsměv a správné držení těla. Překvapilo vás to? Můžeme o tom přemýšlet.
Dobrá nálada je klíčem k psychickému zdraví a psychické zdraví nás chrání před nemocemi. Další překvapení? Hned si to každý může vyzkoušet!

Když mám dobrou náladu, usmívám se, umím se i hlasitě smát.

Usmívající člověk je hezčí a přitažlivější než škarohlíd a bručoun.

číst více…Úsměv tajemství dobré nálady?

Ženská ňadra – krása i problém

Ňadra ženu zdobí, ale přinášejí také problémy. Na jeden si určitě pamatujete z doby dospívání – jak se nám na hrudi začala zvedat blůzička, to neušlo žádnému ze spolužáků, kteří postupně začali, stejně jako dospělí muži, dělit dívky na ty s a bez. Nejednou nám jejich delší pohled do výstřihu vehnal červeň do tváří a odvedl pozornost od obsahu konverzace, anebo se jakoby nic mluvilo dál, ale v duchu jim běžel úplně jiný příběh. Ňadra se stala nikoliv pouze druhotným rozlišujícím pohlavním znakem, ale také nepominutelným sexuálním dráždidlem.

číst více…Ženská ňadra – krása i problém

Mimika a stárnutí obličeje

Správná mimika.

Špatná mimika.

Samozřejmě, nebudu zde hodnotit celé spektrum emocionálních projevů. Vezmeme jenom tu část, kterou popisuje biomachnika stárnutí, tj. budeme se věnovat tomu, jak se mimika nepěkně podepisuje na našem obličeji.

Je to důležité, protože asi 15 000krát (!) denně se svaly obličeje zkrátí a uvolní.

číst více…Mimika a stárnutí obličeje

Povadlá pleť a přírodní lifting

Kosmetický mýtus o roztahování kůže obličeje je „trochu” přehnaný. O příčinách vzniku vrásek jsem  už mluvila.

Takže vypadá to tak, ve většině případů, se kůže velmi „snaží“, aby co nejrovnoměrněji „oblékla“ kostně – svalový korzet lebky, který se smršťuje s přibývajícím věkem.

My nemůžeme pozorovat skutečnou velikost vnitřního zmenšení a degradace pokožky obličeje, a proto bychom se měli radovat z toho, jak hrdinně se kůže (i když má nedostatek kolagenu a elastinu) přizpůsobuje novým (menším) rozměrům.

číst více…Povadlá pleť a přírodní lifting

Víme, proč se dělají vrásky

Nezlobte se na pokožku, je v tom nevinně.

Lidstvo odjakživa hledá způsob, jak si co nejdéle uchránit mladost tváře, jak se dožít vysokého věku v čilosti.

Každá doba, každý národ měly ke splnění takových tužeb svá tajemství a své naděje – od kouzel až po vědeckou genetiku – věčné hledání!

Hned v úvodu však důrazně připomínám, že žádná barva a žádné malování, ani využívání těch nejdražších krémů či chirurgických zákroků

nezamezí stárnutí obličeje, jen ho tím trochu schováme pod nánosy „pozlátka“, které překryje, či dočasně vyhladí naše vrásky, neklamné svědky postupujícího věku.

číst více…Víme, proč se dělají vrásky

Co je krása

Začněme od úvahy – co je to krása, co si pod tím slovem může konkrétně představit každá žena, ale také co je pro každou z nás z té vysněné krásy konkrétně dosažitelné. Nemůžeme se přece psychicky trápit cizími obrazy, nikdy nebudeme vypadat jako královna Nefertiti!

Ta je přece jen jediná na světě, ostatně jako každý obličej!

číst více…Co je krása