Akademik Pavlov upozornil na to, že lidské tělo je samoregulační a samočinný systém a sám se vyléčí. Jen mu musíme pomoci vytvářet podmínky přirozené pro jeho normální fungování určené přírodou.

Ideálně pracuje organizmus jen podle své vlastní matrice.

Podle principu samoregulace se naše svaly i kosti také snaží přizpůsobit podmínkám – nemocem svého pána – snaží se vyléčit ho anebo zůstat maximálně životaschopnými po úrazu nebo po poškození.

I když se vám to bude zdát zvláštní, většinou se uzdravujeme navzdory medicíně. Náš organizmus se mobilizuje, aktivizuje a pracuje tak, aby žil. Má dost rezerv, z nichž čerpá sílu a energii ve chvílích nebezpečí a stresů podle principu sebeobrany. V tomto smyslu je lidské tělo spolehlivý mechanizmus, ale my s ním zacházíme špatně, a tím si zkracujeme život.

Z hlediska biomechaniky organizmu řídí nás „autopilot“ ke zdraví a kráse. Základní vlastností organizmu je být zdravý.

Adaptační schopnost organizmu a jeho sebeúzdravnost jsou skutečně velké, uzdraví tělo i z velkých nemocí.

Ale je několik faktorů, které tento proces sebeúzdravy blokují.

šípkaTakovým faktorem může být hluboce zafixovaný „záznam“ v paměti (ve svalové i v mozkové) o proběhlém stresu nebo poškození. Dokud se tento záznam nedostane do vědomí, které by ho zpracovalo, bude bránit organizmu, aby se přizpůsobil změněným podmínkám.

šípkaBlokuje proces uzdravení i velké nahromadění různě vážných poškození, obecně všechno, co mate – dezorientuje mozek a nedovolí mu správně rozhodnout.

 

Kromě biomechaniky fungují v lidském těle i další systémy a procesy. Ty také mají své kontrolní a regulační mechanizmy. Také mají schopnost regenerovat se, přizpůsobovat se podle své síly, která jim zbývá. Podtrhuji slovo „zbývá“, protože žádný systém nemá neomezené trvání.

 

Pokud jsou deformace různorodé, je jejich náprava nejsložitější vzhledem k mnohostrannosti příčinně následných vazeb. Proto musíme dobře rozpoznat deformace, které probíhají v našem těle.

 

Musíme si uvědomovat posloupnost činností, když totiž např. odstraňujeme svalové bloky, současně tím osvobozujeme cesty pro nerušený tok lymfy, která pak odtéká volně a svobodně a odplavuje toxické látky z „kapes“, přestává vytahovat kůži a fixovat záhyby (vytvářet vrásky). Ale nesmíme zapomenout, že za dobu nečinnosti lymfatických uzlin, se jejich schopnost oslabila. Jejich stav zhoršily dlouhodobě zadržované a nezpracovávané nežádoucí produkty rozpadu, cizí látky, různé viry a bakterie, což mohlo způsobovat záněty, které mohly postupovat cévami i do dalších struktur a poškodit je.

[note] Shrnutí: Ztuhlé (spazmované) svaly utiskují lymfatické a tkáňové drenáže a tím způsobený uzávěr vytváří a zvětšuje prověšování tkání ztěžklých naplněnými tekutinami. [/note]

Příčiny, které vedou ke svalovým spazmům a blokům jsou nejen fyziologické, ale také psychoemocionální.

  •    obavy,psychoemocionální stres
  •    velké starosti,
  •      stresy
  •    a další negativní emoce trvající delší dobu tyto bloky fixují, a tak vytvářejí mechanické svalové překážky pro odtok lymfy.

 

Často se psychoemocionální stresové poškození fixuje na úrovni centrální nervové soustavy, ukládá se do svalové paměti, vždy ve stejných situacích se znovu objevuje a tak se chronizuje. Psychoemocionální stresové poškození se může projevit jako

  • chronický spazmus svalu,
  • spazmus pouzder orgánů,
  • omezení hybnosti fascií a kloubů.

 

Lidské tělo takto reaguje podvědomě.

Podvědomě obrannou reakcí na vnější útok je například:

  •   zatnutí žvýkacích svalů (škleb u zvířat),
  •  ochrana vnitřních orgánů – stažení bránice a břicha – spazmus v oblasti malé pánve (u zvířat stažený ocas) při ohrožení (i psychickém),
  •     spazmus svalů od pasu nahoru (pocit vstávajících vlasů/chlupů, u zvířat ježení srsti) a některé další reakce.

 

Mechanická „léčba“ biologického systému spočívá v tom, aby

šipkanavrátit nejprve kostem a orgánům jejich původní přirozenou polohu,

šipka obnovit jejich pohybové funkce dané jim přírodou,

šipka   uvolnit tok krve,

šipka optimalizovat inervaci.

 

Nápravy je třeba dosáhnout postupně, metodou promyšlenou začínající od nápravy „pohánějícího řemene“ (tím jsou svaly a facie), převodní páky (kostí), a „ozubených koleček“ (kloubů).

[tip] Poznámka.

Z tohoto všeho nenabízí kosmetologie klientovi vůbec nic. Jak jsme se už zmiňovala dříve, využívají se lymfatické drenážní masáže, při nichž se často nehledí na stav lymfatických uzlin, které blokují odtok tekutin, ani na svalové bloky, které se nejprve musí rozmasírovat, uvolnit (aby lymfa mohla odtékat). [/tip]

Pozor! Nedocenění těchto momentů i obecných příčinně následných defektů

(vzhledem k ustáleným stereotypům nespojovaných s problémy, proč se tok lymfy zastavil) vede nejednou k rozčarování a zklamanému očekávání klienta, který pak hledá další pokusy řešit svoje problémy už nikoliv cestami kosmetickými, ale operacemi, léky a dalším nebezpečným počínáním.

 

Což obvykle nebývá řešením dlouhodobým. Za prvním okamžitým efektem může následovat regres, protože se invazivně neléčila příčina, ale pouze její následek.

 

Představte si život v malé kolonii miliardy človíčků – buněk, které budují velké město, zpracovávají jeho odpady, provádějí generální a kosmetické opravy atd. To je běžný stav v našem organizmu. Každý „človíček“ je v něm jako určitý šroubek v systému celku, přesně zná svůj úkol. Právě přesné plnění všech úkolů diktovaných mu přírodní matricí, naprogramovaných životem, umožňuje přežití a zaručuje dobré fungování organizmu. A teď si představte, jak se do takto předem naprogramovaného organizmu vřítí cizák se svým perlíkem a kladivem a se svým „ohromným mozkem“ apriori předpokládající, že právě on to všechno přesně ví, kde je třeba ubrat či dodat, aby tento, v podstatě jemu neznámý organizmus, fungoval lépe.

život buněk

Přitom by se měl poklonit moudrosti přírody, která dokázala vytvořit takový velkolepý životaschopný a sám sebe regulující systém, který umí žít v podmínkách přírodních i umělých. Místo aby mu pomohl a zmobilizoval k tomu jeho vlastní přirozené rezervy, začne rozbíjet a ničit tento složitý mechanizmus a vnucovat mu svoji vůli, podle svých momentálních názorů.

Ještě se divíte, že pak snaha pokažené opravit

často vyžaduje velké úsilí a hodně času?

Nakonec všemu tomu navzdory, ve snaze žít, učiní lidské tělo vše možné pro svou záchranu.

Ať bychom si mysleli cokoliv a utvrzovali se v tom, co nám prospívá a co nám škodí, všechno to budou jen naše představy, naše logika postavená na našich omezených vědomostech, zkušenostech a na chybách – všechno o svém organizmu dosud nevíme. Proto ty naše vědomosti nemusí být vždy správné a zkušenosti ne vždy dostatečné. Jsou to pouze pokusy postavit nedokonalou lidskou logiku logice dokonalé přírody (vesmíru).

Není jednodušší přijmout její zákony, poznat je a podvolit se jim?!

Nepokoušet se vytvářet jakási hlediska ignorující celek celku a vymýšlet své postupy?!

Pochopte, každý jsme dostali do vínku – přírodou i rodiči – složitý živý stroj (naše tělo, náš organizmus). Nesestrojili jsme ho, ani sami nevymysleli. Celé lidské dějiny funguje automaticky. Jen od svého majitele vyžaduje pozornost a dodržování jednoduchých pravidel užívání. A my se ho pokoušíme přelstít, svou logikou a omezenými vědomostmi zasahujeme do „kosmické techniky“, která po miliony let evolučního vývoje dokázala svou autonomnost a životaschopnost.

moudrost přírodyzdroj: http://www.primitivemovement.com/2014/11/feminine-wisdom/

Nikdy nemůžeme obelstít přírodu, ani převzít její „vyšší moudrost“, nepoznanou nekonečnost „tvůrce“.

Chceme s přírodou soutěžit a vymýšlet už dávno vymyšlené?

Logické je vzít na vědomí věky prověřený

systém lidského těla – jeho životaschopnost.

Zvu Vás do Školy omlazování obličeje a modelování těla . Výuka probíhá podle Koncepce přirozeného omlazeni. Xana Bati