Tělo a mysl k sobě neoddělitelně patří, mysl bez těla neexistuje.

Obojí se rozvíjí – tělo od početí, mysl od narození. Odborníci tvrdí, že tělo se rozvíjí a dospívá do 24 let a od tohoto věku začíná stárnout. A mysl? O jejím stárnutí jsem dosud neslyšela nic. Stárnutí těla zpočátku nijak nepozorujeme, ale časem čím dál častěji...