Už víme, že vrásky způsobují svaly, které jsou v trvalém hypertonu. Za každou vrásku je odpovědný jiný sval/svalová skupina. Obličejové svaly se jedním koncem upínají ke kostem a druhým vrůstají do kůže, že jsou napjaty na povrchu lebky a jejich zdraví závisí i na kvalitě krevního a lymfatického systému. To vše působí jako provázaný harmonizovaný celek a pokud je vše v pořádku, obličej si dlouho udrží mladistvý vzhled.

Časem se přirozená harmonie narušuje a objevují se vrásky, kterých se chceme zbavit. Nejnápadnější jsou nosoústní vrásky (rýhy) a vodorovné a svislé vrásky na čele, které viditelně ubírají mladistvý vzhled.

Nosoústní vrásky

Jsou považovány za hlavní estetický defekt. Zakládají se už v dětském věku. Zpočátku je vyrovnává pružnost kůže, ale po 40. až 45. roce se už přirozeně projevují viditelně.

2016-09-16_172720

 

 

 

2016-09-16_171621

Podílí se na nich kosti pohyblivých čelistí, lícní, bradové a žvýkací svaly, kruhový sval rtů, deformace měkkých tkání, ale ucpané lymfatické cesty a špatné zásobování krví.

A jak to všechno začíná?

Skupiny žvýkacích svalů (jejichž konce jsou upevněny k čelistním kostem) a svalů bradových (jejichž konce vrůstají do svalu) se věkem deformují, kůže pod dolní čelistí visí nemá se kde rozprostřít a kolem brady vznikají „buldočky“. Ty nás rozhodně nekrášlí!

Spodní čelist se vysunuje dozadu nahoru, za ní se pne žvýkací sval, posunuje lícní svaly, které však mají tendenci se stahovat do středu obličeje. Kůže je tlačená ze dvou stran, povoluje a vybouluje se, od nosu dolů se hromadí přebytečná kůže. Ta se složí v rýhu padající k ústům a vytvoří kapsu. V ní se hromadí tělní tekutiny, které nemohou dobře odtékat, protože jsou stlačeny spazmovanými svaly. Výsledkem jsou hluboké podélné rýhy, za nimi je odulá a vytažená kůže, která se prověsí i gravitací a vytvoří nehezké kruhové vypoukliny.

Tento proces probíhá rychleji u činností s častou sklopenou hlavou, např. u maséra, těch, kteří často píší, atd. Narušuje se tok tělních tekutin a zaplněné tkáně klesají i gravitací.

Vizuálně kůže padá od nosu ke rtům a bradě a také vytváří na spoji kruhového svalu rtů a lícního svalu hlubokou rýhu.

Vrásky na čele

Čelo má své estetické parametry. Jeho šíře má odpovídat šířce lícních kostí. Výška čela má zabírat třetinu obličeje (druhou třetinu nos, třetí brada). Za hezké je považováno oválné čelo, bez propadlin, hrbolků, nad nímž tvoří nepřerušovaný polokruh linie vlasů. Samozřejmě je to čelo bez vrásek. Takové parametry jsou ukazatelem zdraví a mládí.

Problémem je čelní kost, která není celistvá. V polovině je rozdělena metopickým švem táhnoucím se od fontanely ke kořenu nosu umožňuje oběma čelním lalokům růst dopředu a do stran, podílí se na utváření očnice. Metopický šev má svůj podíl na tvorbě zvláště horizontálních vrásek i na tom, jak jsou trvalé a zvladatelné. 

Na estetický vzhled čela má velký vliv poškození lebeční kosti, které mohlo vzniknout při porodu nebo pozdějším zacházením a rovněž stav čelních svalů a dutin.

Horizontální vrásky

2016-09-16_173606Může za ně špatný stav čelní kosti. Vrásky podobné plošnému vlnění  nebo příliš hluboké se tvoří v důsledku pádu/úderu do čela od raného dětství. Následkem jsou kostní mikroranky a prasklinky, které vedou k vráskám, v horším případě ke stahování cév, ke srůstání kostí, k blokaci jejich rytmu, až k zastavení kraniosakrálního rytmu jako celku. I při malé nevyrovnanosti růstu se čelo spouští dolů, stahuje dozadu nebo na bok a přebývající kůže se skládá v horizontální vrásky.

K tvorbě vrásek přispívají i změny uvnitř kostí (úbytek kostní hmoty) a stav čelních dutin (těch často zánětlivých), což je brání úplně odstranit. 

Vertikální vrásky

Způsobuje je hypertonie svalů, které stahují obočí. Z několika příčin jsou velmi houževnaté:2016-09-16_173831

1. Sval stahující obočí se podílí na naší samovolné mimice vyjadřující emocionální stavy – smích, smutek, zlost. Signál emoce vedoucí do mozku tam nadlouho zanechává stopy a existující stav –vertikální vrásky mezi obočím – déle fixuje.

2. Pokud je vysoký tonus tohoto svalu vyvolán stahováním čelní kosti do centra, podél čelního švu, odstraňuje se jen obtížně.

3. Jsou projevem posunutí pánve ve směru předozadním a následnou tenzí řitního svěrače.

V těchto případech je nutné spojit úsilí o odstranění spazmu ze svalu, který stahuje obočí, s úsilím zaměřeným na příčné oddělení čelního svalu nebo stabilizovat pánev.

K oběma typům vrásek přispívají i nečinné lymfatické uzliny vytvářející napěchované lymfatické kapsy. Ty mohou být naplněny bakteriemi.

Odtoky, které jsou ucpané, znemožňují průtoku nad nimi. Naším úkolem je zprůchodnit ucpanou cestu – odstranit dolní ucpaný odtok, upravit lymfouzliny nad kapsami, aby lymfa odtékala.

Čelní kost má dutiny, které se rovněž podílejí na čelních vráskách. Dutiny se mohou prochladit, což se v našich podmínkách s proměnlivým počasím stává často.

Souvislá vertikální vráska mezi obočím, která je nejnápadnější a neodstranitelná, může prozrazovat zánět v hlavní (střední) dutině. Zánět narušuje průtok lymfy. Příčinou ucpání lymfatických cest může být i hluboké vnitřní mikrotrauma, např. pro ranách do čela, které mohou způsobovat vnitřní tříštění kostí, ačkoliv je čel na pohled nepoškozeno.

Zda jsou čelní dutiny v pořádku zjistíme poklepáním prstem na čelo na různých místech. Při zdravých dutinách cítíme jen dotek. Pokud místy pocítíte bolest, sledujte její směr, může směřovat k obočí nebo ke spánkům. Pokud směřuje dolů k očím jsou nachlazeny i kosti lebky.

Několik příznaků zánětů dutin:

– bolesti čela v silném větru – příznak zánětu kostní tkáně

– slzící oči při ostrém slunci

– městnání nad obočím – jeho vlivem začne řídnout obočí

– oteklá horní víčka – příznak zanícených bočních dutin

– poruchy vidění, oslabené ostření, rozostření – každé oko vidí jinak ostře

– kapilární sítě na lícních kostech, ztmavění, sinání kůže – to už je příznak vážného onemocnění dutin.

Když stavíme dům, plánujeme důkladně předem kam umístit odpady, aby byla dobře odvedena znečištěná voda.  Přesně tak i příroda naplánovala systém kostí, svalů a cév pro tok krve a odtok žilních tekutin z kostry hlavy. I sklon jeho „stočných kanálů“ je vymyšlen určitým sklonem lebečních kostí – etalovaným, zdravým, správným.

Speciální masážní modelací dokážeme uvést vše do souladu a obličej modelovat tak, abychom si jeho mladistvý vzhled udrželi co nejdéle.Xana Bati