Důležitou součástí Koncepce fyziologického modelování a omlazování  obličeje a těla © je Kalibrace těla, která narovnává anatomické struktury lidského organismu do etalonových parametrů, díky čemuž se můžeme těšit na zdraví, mládí a vitalitu.

Dnes odpovídáme na otázku:  Proč horní končetina ztrácí citlivost? V Kalibraci těla začínáme právě od krku. Proto se podíváme na tři šikmé svaly, které se upínají na přední části páteře v oblasti krku, tj. začínají  na příčných výběžcích středních a dolních obratlů. Svaly probíhají dolů a druhým koncem se upínají  na první žebro (přední a střední šikmý sval) a druhé žebro (zadní šikmý sval). Jejich funkcí je otočit a předklonit krk, účastnit se procesu dýchání (horní část plic). Mezi těmito hlavovými svaly prochází nervový snopec,  který inervuje paži, a podklíčková tepna, která dodává krev do paže. A také velmi důležitý brániční nerv, který inervuje bránici a ovládá její motorickou funkci a vnitřní orgány: játra a plíce.

Když se končetiny pohybují, nervové snopce kloužou po okolních tkáních v rozmezí do několika milimetrů. Tím pádem i mírné snížení mobility může vést k  poškození nervu a vzniku adhezí (srůstů), které dále omezují pohyb. Formuje se tak bludný kruh, protože adheze zase přispívají k narušení odtoku krve a lymfy, ke vzniku otoku pojivové tkáně v obalu nervu a ke stlačení nervových vláken.

Když se popsané šikmé hlavové svaly zkracují, stahují se, zmenšují se, a tak utlačují pažní nervovou pleteň (tzn. brachiální plexus), čímž narušují inervaci a krevní oběh odpovídajících ramen. A v takovém stavu hyper tónu mohou být po dlouhou dobu, někdy po léta. A to je příčinou toho, že se časem vyskytuje necitlivost celé ruky nebo prstů. Levá ruka se navíc  stává terčem častěji, protože více postrádá pohyb, než ruka pravá.

Asi málokoho napadne hledat příčinu toho, že horní končetina ztrácí citlivost,  právě u krčních svalů. Ale o to komplexnější  je přístup, který uplatňujeme v Koncepci – klíč ke zdraví  a mládí se nachází na krku. Právě tady je třeba začínat uvolňovat svaly a vracet pohyblivost obratlům, abychom umožnili nervovým cestám  mozek – tělo, tělo – mozek pracovat správně ku prospěchu organizmu.

Doporučení: video kurz Kalibrace těla.