Psychologické zásady vnímaní svého těla. Část 2. Spojení

(Část 1. můžete číst zde) 2. krok – POSLOUCHÁME Teď přejděme ke svému sluchu. Zavřete oči. Musíte být uvolnění a klidní. Zaposlouchávejte se. Zpočátku můžete opakovat „tady a teď! Slyším šum dopravy za okny, … sousedy za stěnou… kroky na chodbě…“ Potom se...

Psychologické zásady vnímaní svého těla. Část 1. Tady a teď

Máme dvě vegetativní nervové systémy – sympatickou, odpovědnou za napětí, a parasympatickou, odpovědnou za odpočinek (uvolnění). Největší problém dnešního člověka je v tom, že nemůže od jedné aktivity přecházet do druhé podle svého přání. Snaží se o to a objevuje pro...