Nezlobte se na pokožku, je v tom nevinně.

Lidstvo odjakživa hledá způsob, jak si co nejdéle uchránit mladost tváře, jak se dožít vysokého věku v čilosti.

Každá doba, každý národ měly ke splnění takových tužeb svá tajemství a své naděje – od kouzel až po vědeckou genetiku – věčné hledání!

Hned v úvodu však důrazně připomínám, že žádná barva a žádné malování, ani využívání těch nejdražších krémů či chirurgických zákroků

nezamezí stárnutí obličeje, jen ho tím trochu schováme pod nánosy „pozlátka“, které překryje, či dočasně vyhladí naše vrásky, neklamné svědky postupujícího věku.

Jedinou cestou, jak stárnutí zpomalit a dosáhnout obličeje dlouhodobě bez hyzdících vrásek, je poznat příčiny stárnutí,

toho, proč se stáří projevuje právě vráskami a rýhami v našem obličeji.

– Kdo je informován, ten je ozbrojen.

Nejprve tedy musíme vědět, proč se s přibývajícím věkem tvoří s  vrásky.

Umožní nám to poznat a pochopit, proč mladost obličeje trvá tak krátce, a potom také najít způsob, jak je možné stárnutí obličeje zpomalit, jak si co nejdéle uchovat mladistvý vzhled.

Pro nás, pro ženy, je to velmi důležité.

Nikdo neumíme zastavit čas. Ale je důležité, na kolik let se samy cítíme a jak tedy vypadáme!

svaly obličejeNáš obličej se skládá z kůže (pokožky, pleti), které obyčejně věnujeme mimořádnou pozornost. Důležité je uvědomit si, že pod tou kůží jsou svaly a pod nimi kosti lebky. Ale na rozdíl od nich, je obličej (pokožka) viditelný, ten neschováme. Všechno je ovšem mezi sebou vzájemně propojeno, všechno potřebuje k bezvadné službě rovnováhu, harmonickou vyváženost.

Jakákoliv změna vyvolá řetězec dalších změn.

Obličej to vždy odzrcadlí.

Na kostech lebky tvoří obličejové svaly korzet, na kterém je natažena kůže. Vysychání tohoto svalového korzetu a změna napětí v jednotlivých svalech způsobují, že část kůže nad nimi se stává přebytečnou.

Stahující a vysychající sval táhne kůži za sebou a nutí ji vytvořit vrásku, rýhu, protože se kůže pro nedostatek elastičnosti neumí stáhnout současně se svalem.

Takže naše svaly zhruba už od 25 let věku výrazněji fyziologicky stárnou a jak už víme, vytvářejí na obličeji vrásky. Ten proces je zajímavý nejen z hlediska estetického.

[warning] Z toho plyne, že příčinou množství hlubokých  vrásek a povislé kůže, které tak prozrazují náš věk, je deformace stárnoucího svalového korzetu, na který je kůže natažena. [/warning]

 

Možná je pro vás objevné, že právě stav svalů obličeje je odpovědný za vrásčitou pokožku.

Navíc je na takové malé tělesné rozloze jako je hlava s obličejem a šíjí kolem 100 svalů. Je to celkem 20% ze všech.

Mezi svaly těla a obličeje jsou ovšem některé rozdíly.

Především – svaly těla se upínají oběma svými konci ke kostem, ale obličejové svaly se jedním svým koncem upínají ke  kostem, druhým ke kůži.

Abychom lépe tento proces pochopili, představme si, že pokožka tváře je jako svrchní část kabátu, a svaly pod ní jsou jako jeho podšívka.

Po vyprání se podšívka v kabátě srazí, a pak je vrchní látka přebytečná, svěšuje se, zboulovatí, vytváří jakési kapsy.

K témuž úkazu dojde, když spasmus zkrátí mimický sval obličeje. Přebytečná kůže nad svalem vytvoří povisy, „kapsy“, stejně jako tomu bylo u podšívky  kabátu.

Za každou vrásku v obličeji je odpovědný určitý sval!

V těch vzniklých kapsách se pak začínají hromadit přebytečné tekutiny, které vytvářejí otoky a ještě více zviditelňují, prohlubují vrásky.

Tím dochází i k  vytváření dalších vrásek. Spazmovaný (stažený) sval utlačuje kapilární systémy (krevní a lymfatický), které zbavují tkáňové buňky zplodin jejich látkové výměny.

Tak vlastně brání volnému odtoku škodlivin a toxinů z těla. Tyto tělní tekutiny se pak hromadí pod kůží, nejnápadněji nad a pod očními víčky, pod bradou aj.

Spazmovaný sval navíc ztěžuje výživu kůže (také pokožky), kterou jednoznačně obstarává zevnitř organismu, krevní plasma.

Tak je tento fyziologický proces nebezpečně narušen. [note] Krev se totiž přes ztuhlý sval obtížněji dostává na periferie, tedy ke kůži, a nedostatečně ji vyživuje nezbytnými látkami a vitaminy, které potřebuje, aby si zachovala mladost. K vráskám tím přibude nezdravá, nehezká mastózní pleť sinavé barvy.[/note]

Závěr:

Hlavním viníkem vrásek na našem obličeji a „žalobníčci“ stáří jsou spazmované svaly.

U každého člověka tomu bývá trochu jinak, vzhledem k individuálním zvláštnostem lícních svalů není možné vytvořit jejich univerzální, přesné schéma ani jejich rozložení, ani upevnění ke kůži, k dalším svalovým skupinám a k obličejovým kostem. Proto je ve všech anatomických atlasech vytvářeno jakési zprůměrňované schéma.

Pamatujte – anatomie svalů a kostí obličeje je individuální.

Proto je tak důležité pochopit a osvojit si proces biomechaniky obličeje a poznat algoritmy jeho svalového stárnutí. Je třeba získat alespoň minimum vědomostí, abychom mohli obličej zmladit.

Můj tip:

DoporučeníUnikátní ruční techniky estetické korekce obličeje a těla ve Škole modelování a omlazování obličeje a těla 2015-10-01_162150