Správné držení těla je tématem dnešních úvah.

Pozorovali jste někdy, jak lidé chodí?

Pozorovali jste někdy při chůzi sami sebe?

A napadlo vás někdy, že správné držení těla má velký vliv na fyzické i duševní zdraví i na to, jak vypadá váš obličej?

Když jsem se v článku Úsměv je tajemstvím dobré nálady zmínila o tom, že úsměv a držení těla – to je jediné správné spojení, které umožňuje uchovat fyzické i psychické zdraví i hezký obličej (radost a štěstí), asi jste tomu moc nevěřili. Pokusím se všechno srozumitelně objasnit.

Správné držení těla je velké a ne právě jednoduché téma, proto volím postupné kroky – ne náhodou jsem začala úsměvem. Právě úsměv (smích) pomáhá udržet zdravou psychiku. Už ze starovýchodní medicíny je známo, že zdravý duch dělá zdravé tělo.

 

Pokusím se vám převyprávět zajímavý a pravdivý příběh M. Norbekova, který publikoval v knize Zkušenosti hlupáka aneb klíč k prozření. Norbekov léčil mnoho prominentů, mezi nimi i bývalého ministra, který už moc let strádal parkinsonem. (To je taková mozková mrtvice, jedním z jejích symptomů je naprostá nehybnost mimických svalů – tvář je jako maska.)

Když jednou přišel ministr ke kontrolní prohlídce, lékař zjistil že je zdráv. A tak se zeptal, kde se vyléčil. Ale nevěnoval jeho sdělení přílišnou pozornost, i když byl ministr zdravý jako řípa, nevěřil mu. Až když další rok během preventivní prohlídky zjistil, že se také ještě vyléčili další čtyři vážení staříci, už dlouho trpěli různými nemocemi, které se pokládaly za nevyléčitelné, začal se zajímat víc. Ukázalo se, že ministr se vyléčil v jednom horském klášteře u mnichů, kteří během 40 dní léčili nemocné úsměvem a správným držením těla. Překvapilo ho to určitě stejně jako teď vás, vymykalo se to jeho lékařskému přesvědčení.

Nakonec se do toho odlehlého kláštera vypravil ještě se svými dvěma přáteli, aby vše vyzkoušel na vlastní kůži.

 

Mniši za každý hřích poroučeli nosit do kláštera vodu ve velkém džbánu z daleké studny v těžko dostupném terénu. Hřešit např. znamenalo chodit zamračený. Když pozorovali mnichy, všimli si, jak chodili, jakoby polkli pravítko, vzpřímení a stále se usmívali.

Rychle pochopili, že se také musí stále usmívat, mniši to přísně sledovali. Když nechtěli nosit dvakrát denně 16 litrů vody v pětikilogramovém džbánu, nic jiného jim ani nezbývalo, se také začali usmívat, navíc zjistili, že je nejlepší nést náklad na hlavě. Tak si uvědomili skutečnou roli páteře – nemáme ji jen proto, aby nám hlava nepadla do kalhot!

 

Začali se stejně jako ostatní cítit dobře, přičítali to ovšem počasí a přírodě, byli přece v čistém vzduchu ve vysokých horách! Brzy si však uvědomili, že to tajemství je v úsměvu a v rovném držení těla.

 

Po návratu si Norbekov vytvořil z pacientů skupiny a v tělocvičně cvičili správné držení těla s úsměvem na tváři. Výsledky byly velmi pozoruhodné a potěšitelné. Z laboratorního i praktického zkoumání, k jakým změnám při tom dochází v organizmu, vyplynuly velmi zajímavé objevy. A samozřejmě že si z nich každý, tedy i laik, může vyvodit patřičné závěry.

 

správné držení tělaNějak jsme pozapomněli na to, že správné postavení páteře je standardní s určitým dvojím esovitým prohnutím (lordózou a kyfózou), že se skládá z 32-33 jednotlivých kostí (obratlů) oddělených pružnými ploténkami a obklopeny vazy, že páteřní kanál chrání míchu, nervy a cévy, že páteř obklopují svalové systémy a že vše funguje na principu tensegrity (Výraz „tensegrity“ je spojením slov tensional a integrity a vystihuje stav, kdy je tvar objektu vytvořen uzavřenou sítí tahu (napětí) a tlaku).

Páteř drží lebku, hrudní koš a pánev, současně to všechno spolu propojuje. Jakákoliv deformace páteře, plotének a změny ve svalových systémech vše narušuje a vyvolává zdravotní problémy. K nepříjemným onemocněním páteře patří např. revmatoidní artritida, osteoporóza, Bechtěrevova choroba, ústřel (akutní svalový spazmus na krční páteři), lumbago (houser, obdobný stav v bederní části páteře). Podávané léky ztlumí bolest, ale neléčí příčinu. Ta je prokazatelně v páteři (v obratlích, v utlačené míše a nervech, ve špatném proudění krve do mozku…) a ve svalových systémech kolem.

 

Sami už si jistě umíte představit, že vzpřímená chůze i sezení (držení páteře v její přirozené, evolucí vytvořené poloze) jsou předpokladem zdraví fyzického a psychického, anebo umí napravit, co jsme už stačili pokazit.