Online klub

pro účastnice kurzu 3D Modelace obličeje

NÁPLŇ ONLINE KLUBU

Pokud budeme mluvit o tom, jaký vliv má harmonická struktura těla na kvalitu našeho života, tak je jasné, že ideální držení těla činí lidské tělo supervýkonným, schopným provozovat jakýkoli typ činnosti s minimální spotřebou energie.

Správné funkce pro držení těla zajišťuje naše řídicí centrum – mozek. Aby komunikace mezi tělem a lebkou byla optimální, potřebujeme maximálně zapracovat na statice krku. Ale nejdůležitější je to, jak probíhají všechny  biochemické procesy v našem mozku.  Právě odchylky v kostní konstrukci lebky mají velký vliv na to, jak se uskutečňuje výživa mozku a  jak se realizuje odstranění produktů látkové výměny.

Poslední faktor je příčinou mnoha degenerativních procesů v mozku, impulsem ke vzniku řady onemocnění a vážným kritériem psychického zdraví člověka.

V jarní sezóně 2024 budeme v klubu velkou pozornost věnovat právě práci s lebkou, upravení polohy lebečních kostí a regeneraci kraniálních švů. 

Další velkou část své pozornosti upneme na centraci polohy uší, které se ve velké míre podílí na procesech asymetrie obličeje. Uši se stávají faktorem zatížení pro  obrysy oválu dolní čelisti, podílí se na tvorbě tzv. „buldočků“ a ničí horizontální vývoj obličeje. Mechanická změna polohy učních boltců má vliv na tak významnou funkci jakou je sluch.  

 V  plánu  naších klubových setkání bude i optimalizace formy čela, vliv na konfiguraci očí, narovnáni polohy nosu. K tomu využijeme jak kraniální techniky, tak i techniky hloubkové mikrokorekce.

Zvláštností této sezóny bude zprostředkovaná práce se strukturami, které se nacházejí v mozku. Jak víme, velkou roli v regulaci životně důležitých tělesných funkcí hrají endokrinní žlázy hypofýza a epifýza. Mechanický vliv na tyto struktury s dodržováním fyziologických postupů, dává možnost je udržovat v dobré kondici a tak zajistit svému tělu dostatečnou tvorbu hormonů, potřebných pro zdraví a vitalitu. 

PRO KOHO JE KURZ URČEN

Výhradně pro účastnice kurzu 3D Modelace obličeje.

KDY A KDE SE BUDEME SETKÁVAT

5.3., 7.3., 12.3., 14. 3., 19.3., 21. 3., 4.4., 9. 4., 11. 4., 16. 4., 18.4., 23.4., 25.4., 14.5., 16.5., 21.5. ve virtuální místnosti GoToWebinar na živých vysílání vždy v 19:30.

Záznamy těchto vysílání vám budou následně k dispozici v členské sekci na stránkách vašich kurzů.

DO KDY BUDOU ZÁZNAMY TĚCHTO VYSÍLANÍ

Záznamy živých vysílání vám budou k dispozici až do 31. 8. 2024.

Xana

Objednávka

  • Počet lekcí: 16
  • Cena: 2 500 Kč / 102 EUR
  • Délka lekce: 30 minut

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

r

ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY

V případě, že vás zaujalo klubů více, můžete využít zvýhodněných nabídek ZDE.