Svaly obličeje а princip tensegrity

Mnozí už jistě přijali fakt, že na svaly obličeje se dá účinně působit. To, že se dá účinně také působit na kosti lebky je poněkud za hranicí chápání. Nicméně kraniosakrální techniky jsou schopny přes fasciální struktury působit jak na svaly, tak i na kosti lebky,...