Nosoústní rýhy: Příčina vzniku a cesty k odstranění

Jak již víte z předešlých článků, hypertonus mimických svalů se objevuje v místech jejich připojení ke kůži. Nosoústní rýhy mají v dospělosti horní část v hypertonu a dolní povolené. Do těchto míst jako do kapes začíná natékat lymfa a tkáňový tuk. Lymfatické uzliny ve...