Etalonové parametry v našem obličeji a některé patologie

U všeho v našem obličeji existují etalonové parametry. Seznámíme se s  nimi. Vzdálenost očí od sebe má být rovna délce jednoho oka. Za nedostatek lze považovat oči postavené příliš daleko od sebe (vzdálenost je větší než délka oka), a blíže postavené oči (vzdálenost...