Jedinečná příležitost  Workshop na téma Eniomatrix – technologie „čtení“ lidí.

Poprvé v Brně (2. 3. 2019) a v Praze (9. 3. 2019).

Různí lidé se řídí různým způsobem vnímání a zpracování informaci o okolním světě – každý pak vnímá svět jinak, každý má svůj typ osobnosti, každý má své předurčení, své přednosti i své slabiny.
Člověk, který nežije podle svého typu, za to platí svým zdravím a neúspěchem. Lidé mu podvědomě nedůvěřují – jeho přirozený typ vysílá určité signály a ten uměle vnucený – zase jiné, falešné. Někdo se cítí komfortně v bohatém a okázalém prostředí, druhý – ve strohé kanceláři, třetí potřebuje čalouněný nábytek, měkkou a pohodlnou postel, čtvrtý se obklopí knihami, obrazy, vzpomínkovými dárečky – potřebujeme harmonizovat naše okolí pod svůj psychotyp. Mezi lidmi by vznikalo daleko méně konfliktů, kdyby náš životní styl odpovídal našemu psychotypu a naše vztahy byly ve shodě se stylem energo-informační výměny těch lidi, se kterými žijeme, pracujeme atd. Eniomatrix je nové sociomentální učení o člověku, jeho vztazích s dalšími lidmi, společnosti, přírodou, o způsobech harmonizaci těchto vztahů a možnostech dosahovat úspěchu ve všech sférách života.
 

Obsah Workshopu:

1. Základní psychotypy
2. Určení svého psychotypu podle testu.
3. Jak využit Eniomatrix ve svém životě nebo ve své činnosti.
 
Cena: 500 Kč
 
Délka trvání: 4 hodiny
 
Počet míst je omezen. 

Místo konání: Dominikánské náměstí 5, Brno

Čas konání: 12:00 – 16:00

Místo konání: nám. Dr. Václava Holého 1048/7, Praha 8

Čas konání: 12:00 – 16:00