Pozorně se podívejte na tyto fotky a uvědomte si mechanizmus stárnutí obličeje. Jak je patrné, měkké tkáně obličeje se posouvají směrem dolů a k centru.

Jaké faktory to způsobuji?

Notoricky známá gravitace je až na posledním místě. První příčka rozhodně patří funkční pohybové aktivitě mimických a žvýkacích svalů a je ovlivněná jak našimi mimickými stereotypy, tak i psycho emoční složkou naší povahy. Výsledkem jsou křeče, tenze všech dynamických struktur a zkrácené svaly, které deformují uvnitř podkoží a napovrch se zakládají v malé a hluboké vrásky a rýhy.  Posun měkkých tkáni se uskutečňuje na mikronové úrovni, ale v delším časovém úseku již pozorujeme viditelné změny.

Je jasné, že viníkem je v první řadě pohyblivá část naší lebky – dolní čelist. Mluvíme, žvýkáme, procházíme životem se „zaťatými“ zuby  – vše je spojeno se vkládáním kinetické energie do práce svalových struktur. Má to pozitivní vliv, protože se prokrvují tkáně, dostává se jím výživa, lehčeji probíhá regenerace. Ale má to i negativné důsledky: časté přetížení bez následného uvolnění stáhne k sobě „obličejové plátno“ v různých místech a posune sumarizačním směrem.

Prohledněte si červené šípky…

Všimli jste si, že obličej stárne jakoby ve tříúrovňové mechanice: horní, střední a dolní část, tj. oči, nos a ústa. Na tom má svůj podíl jak faktor kruhových svalů, tak i faktor anatomických diagonál.

Oční kruhové svaly vzhledem ke své funkcionalitě stahují oči k centru (ke kořeni nosu) a „vtlačují“ oči dovnitř. Tisíce svalových vláken, které tvoří oční kruhové svaly, nepracuji během dne rovnoměrně (pozor, během noci jsou pořad stažené!), trhají se, zkracuji se v jednom místě, roztahuji se v jiném. Ve výsledku můžeme mluvit o zkracování a usychání těchto důležitých struktur, což je příčinou změny zakřivení sítnice a špatné výživy oční bulvy.  Jak jste pochopili – ztrácíme zrak, zhoršuje se nám vidění. Takže estetická vada  v podobě vrásek kolem očí referuje i o tom, že určitá složka našeho těla vypovídá službu. A to je fyziologický zákon existence organických složek.  Pokud shluk buněk drží formu, funkce je uskutečňovaná v plném rozsahu.

Stejný mechanizmus pozorujeme i u ústního kruhového svalu. Červeň rtu zapadává dovnitř, plná ústa se proměňují v úzký neforemný pruh s množstevními vráskami. Jelikož mimické svaly jsou napojené na další svaly a také vrůstají do pokožky obličeje, tak vidíme, jak ústa na sebe stahují tváře. Nejhorší na tom je, že všechno se negativně projevuje na výživě kostí (řidnou kostní struktury, vzniká tzv. druhotná osteoporóza) a má neblahý vliv na dutinu ústní.

Faktor anatomických diagonál, který je znázorněn na fotce modrými přímkami, se projevuje posunem kostních struktur a změnou chrupavčitých struktur, obličej se buď prodlužuje (jako na uvedené fotografii) nebo se skládá do krabičky. Měkké tkáně obličeje se z hlediska tohoto faktoru posouvají  diagonálně.

Kdybychom sumarizovali výše popsané skutečnosti, tak si představíme, že organická složka našeho obličeje (stejně jako i těla) se deformuje vodorovně, svisle a diagonálně, což znamená, že se podkoží stlačuje, fascie se slepují, svaly vytváří uzlíčky. Buňky se z funkčních přeměňují na fibrózní, tj. přestávající plnit svou funkci.  A tak je dílo zkázy naší krásy dokonáno. Chceme vás upozornit, že všechno popisujeme z hlediska Koncepce fyziologického modelování a omlazování obličeje a těla. A pokud existuje cesta tam, tak je jasné, že existuje i cesta zpět. Pochopení procesu deformace nám dává možnosti stav napravit.

Ve všem, co děláme, je důležitý výběr strategie. Myslet si, že procesy stárnutí, které primárně tkví ve stahování, slepení, zkrácení a usychání podkožních vrstev je možné napravit dalším zatěžováním svalů cvičením je pošetilé.  Je třeba pomocí hmatových technik „rozmotávat“ vzniklé zdeformované struktury. Pomyslný klíček najdeme u tří nejvíce zatěžovaných bodů obličeje, což jsou oči, nos a ústa.

Chcete-li začít pracovat s opravdovými procesy omlazování obličeje, přihlaste se na naše Online workshopy: https://xanabati.cz/modelujeme-oci-nos-a-usta/

Děkujeme, že nás sdílíte

Napsat komentář