Etalonové parametry v našem obličeji a některé patologie

U všeho v našem obličeji existují etalonové parametry. Seznámíme se s  nimi.

  • Vzdálenost očí od sebe má být rovna délce jednoho oka.

 vzdálenost oči

Za nedostatek lze považovat oči postavené příliš daleko od sebe (vzdálenost je větší než délka oka), a blíže postavené oči (vzdálenost je menši než délka oka). Pro pokračovaní se prosím přihlaste.

Děkujeme, že nás sdílíte