Obličej nebo maska?

V poslední době mě zaměstnává nejvíce obličej.

Nejen proto, že aktivně propagují přirozenou krásu. Nedávno jsem si v jednom sociologickém textu přečetla několik vět, které mě utvrzují v tom, jak jsem si zvolila správně.

 Lidské tělo je nedílnou součástí osobnosti. Je nositelem existence, vypovídá o rase, pohlaví, sociálním rodu, konstituci, věku, zdravotním stavu i společenském postavení.

Je základní hodnotou člověka, měřítkem sebehodnocení, trvalým zdrojem potěšení, ale někdy i frustrací“.

Pro pokračovaní se prosím přihlaste.

Děkujeme, že nás sdílíte