Akademie Xany Bati: Omlazení, poznání, úspěch

Akademie Xany BatiVítám všechny, kdo čtou moje stránky, kdo se zúčastnil přednášek nebo seminářů, absolvoval Školu modelování a omlazování obličeje a těla nebo si právě teď uvědomil, jak je důležité osvobodit tělo, aby vytvořilo harmonický prostor pro duši.

Poslední měsíce hodně přemýšlím nad smyslem života a nad tím, co bych měla ještě stihnout udělat, aby moje pozemská cesta do posledního dechu byla naplněná radostí a tvořivostí. Přistupuji k tomu bez ambicí, s pokorou a velkou touhou prožít okamžiky naplněné vzájemným lidským pochopením a obohacováním.

Pro pokračovaní se prosím přihlaste.

TĚŠIT SE na své mládí

 Těšit se na své mladí

Milé ženy, sděluji další poznatky z mé dosavadní praxe, kterou jsem započala letos 9. ledna 2016. (Předchozí)

Vzhledem k mému věku (61 let) nemohu ihned získat výsledky. Vnímám je jako postupné kroky.

Např. otisky plosek nohou jsem po srovnání 3 – měsíčního intervalu uviděla zřetelně. Pravá noha vykazovala otisk přerušený uprostřed chodidla při prvním testu. Při druhém testu již otisk není přerušen.

 

Zachycení kožní řasy a i určitých svalů na různých částech těla se postupně daří uchopit, což zpočátku nebylo vůbec uchopitelné. Vrásky zatím stále zůstávají a bude otázkou alespoň jednoho roku, než začnou mizet. Zajímavý byl živý sen o zcela hladké pleti, což přisuzuji tomu, že nepodceňuji rituál mládí.

Je třeba si zcela mladý obličej a i postavu přivlastnit

a TĚŠIT SE na své mládí. Pro pokračovaní se prosím přihlaste.

Psychologické zásady vnímaní svého těla. Část 3. Držte se přítomnosti

 přítomnost

  Držte se přítomnosti

(Část 2.)

Stále si musíme opakovat – tak je uspořádán náš organismus. Psychologové udělali takový pokus: postavili člověka do samostatné místnosti, zavázali mu oči páskou, zacpali uši a oblékli ho do speciálního obleku, který omezil všechny jeho fyzické pocity na minimum.

Co si myslíte, že se s ním dál dělo?

V takovém případě člověk rychle propadl halucinacím: slyšel hlasy, zvuky; zdálo se mu, že se cosi děje s jeho tělem a kůží; viděl obrazy, které ve skutečnosti neexistovaly, jako by byly skutečné. My nemůžeme nepociťovat, musíme cítit! Cožpak je lepší dát sám sebe na pospas vnitřním problémům, komplexům, vině, strachu a dalším psychologickým strašidlům, než přirozeně přijímat svět kolem sebe, vnímat ho, pociťovat realitu?

Musíme si přiznat, že ač nás nikdo neobléká do speciálního oděvu, nezbavuje vidění a slyšení, velmi se tomu člověku z experimentu podobáme. Pro pokračovaní se prosím přihlaste.

Psychologické zásady vnímaní svého těla. Část 2. Spojení

 vnímáme tělo

(Část 1.)

2. krok – POSLOUCHÁME

Teď přejděme ke svému sluchu. Zavřete oči. Musíte být uvolnění a klidní. Zaposlouchávejte se. Zpočátku můžete opakovat „tady a teď! Slyším šum dopravy za okny, … sousedy za stěnou… kroky na chodbě…“

Potom se ponořte do světa zvuků, snažte se u žádného nezastavovat, vnímat je jako směsici zvuků. Vnímejte zvukové pole, v němž jste ponořeni. Nehodnoťte a necharakterizujte jednotlivé zvuky, prostě buďte „jedním“ uchem, čistým příjemcem zvuků.

Já nevím, co můžete slyšet ve své konkrétní situaci, ale pokud se k vašemu sluchu nenesou nějaké určité zvuky, uslyšíte ticho, vždyť i ticho má svůj zvuk. Ticho má něhu, klid, nekonečno. Kromě toho vždy můžete slyšet své srdce, dech, šustot šatů…

Pro pokračovaní se prosím přihlaste.

Taková poctivá deprese

deprese

Což takhle dát si depresi?!

Líbila by se vám taková poctivá deprese?
Nejste právě na přímé cestě k ní, anebo nekoketujete s depresí častěji, než je zdrávo?
Deprese – to je takové nehezké slovo, narazí do bubínku, zasyčí kolem uší a zahrčí až v mozku. No jen si hezky nahlas vyslovte de-pre-se! I ten stav je nezáviděníhodný a často těžko zvladatelný.
Vím o čem mluvím, odpusťte trochu té ironie! Neznamená, že když píši lehkým perem, zlehčuji vážné věci.

Pro pokračovaní se prosím přihlaste.