Nechte svůj život volně plout

Črty od Xany 

Nechte svůj život volně plout

Už pěknou řadu let usiluji o to, aby z mého života vymizely násilnosti. Třeba dobře míněné. Vymyšlené podle společenských norem. Jako udělat vše podle každodenního režimu: umýt, uklidit, napsat. Nebo zavolat, koupit, pogratulovat. Čím víc se snažím dát to vše do pořádku, tím menší význam to má.

 

My – možná – stagnujeme, ale procesy se vyvíjejí. Můj boj za osvobození od otrockých morálních dohod dosáhl vrcholu v momentě, když jsme začali malovat v novém bytě. Dva dělníci do něho vstoupili jako šalamounské řezy den poté, kdy ho prohlédl kvantovou rychlostí majitel stavební firmy a vyslovil finanční verdikt nepodložený žádnými výpočty. Potom následovalo – „dnes začneme“. A kolotoč začal. Pro pokračovaní se prosím přihlaste.

Přednáška o omlazování pleti pomocí vlastních rukou. Brno, Brána k dětem

Přednáška o omlazení pletí

Ženské dostaveníčko v Bráně – téma Hmat

“ Neoficiální začátek Třetího ženského dostaveníčka proběhl zcela tematický, v souladu s ústředním smyslem – hmatem. Ženy, které se již znaly, se na uvítanou radostně objímaly s  líbnutím na tvář a dotazy, kam se posunulo to či ono téma probírané při minulem „kolečku“. Přibyla i řada nových milých tváří.

Oficiálně setkání zahájil opět přípitek. Pili jste již šípkové víno? Já ho ochutnala tentokrát poprvé a bylo opravdu výtečné! Protože program obnášel velmi obsáhlé téma, úvodní kolečko se odročilo na závěr a šlo se rovnou na věc. Čekala nás totiž přednáška o omlazování pleti pomocí vlastních rukou.

Číst více…

TĚŠIT SE na své mládí

 Těšit se na své mladí

Milé ženy, sděluji další poznatky z mé dosavadní praxe, kterou jsem započala letos 9. ledna 2016. (Předchozí)

Vzhledem k mému věku (61 let) nemohu ihned získat výsledky. Vnímám je jako postupné kroky.

Např. otisky plosek nohou jsem po srovnání 3 – měsíčního intervalu uviděla zřetelně. Pravá noha vykazovala otisk přerušený uprostřed chodidla při prvním testu. Při druhém testu již otisk není přerušen.

 

Zachycení kožní řasy a i určitých svalů na různých částech těla se postupně daří uchopit, což zpočátku nebylo vůbec uchopitelné. Vrásky zatím stále zůstávají a bude otázkou alespoň jednoho roku, než začnou mizet. Zajímavý byl živý sen o zcela hladké pleti, což přisuzuji tomu, že nepodceňuji rituál mládí.

Je třeba si zcela mladý obličej a i postavu přivlastnit

a TĚŠIT SE na své mládí. Pro pokračovaní se prosím přihlaste.

Psychologické zásady vnímaní svého těla. Část 3. Držte se přítomnosti

 přítomnost

  Držte se přítomnosti

(Část 2.)

Stále si musíme opakovat – tak je uspořádán náš organismus. Psychologové udělali takový pokus: postavili člověka do samostatné místnosti, zavázali mu oči páskou, zacpali uši a oblékli ho do speciálního obleku, který omezil všechny jeho fyzické pocity na minimum.

Co si myslíte, že se s ním dál dělo?

V takovém případě člověk rychle propadl halucinacím: slyšel hlasy, zvuky; zdálo se mu, že se cosi děje s jeho tělem a kůží; viděl obrazy, které ve skutečnosti neexistovaly, jako by byly skutečné. My nemůžeme nepociťovat, musíme cítit! Cožpak je lepší dát sám sebe na pospas vnitřním problémům, komplexům, vině, strachu a dalším psychologickým strašidlům, než přirozeně přijímat svět kolem sebe, vnímat ho, pociťovat realitu?

Musíme si přiznat, že ač nás nikdo neobléká do speciálního oděvu, nezbavuje vidění a slyšení, velmi se tomu člověku z experimentu podobáme. Pro pokračovaní se prosím přihlaste.

Psychologické zásady vnímaní svého těla. Část 2. Spojení

 vnímáme tělo

(Část 1.)

2. krok – POSLOUCHÁME

Teď přejděme ke svému sluchu. Zavřete oči. Musíte být uvolnění a klidní. Zaposlouchávejte se. Zpočátku můžete opakovat „tady a teď! Slyším šum dopravy za okny, … sousedy za stěnou… kroky na chodbě…“

Potom se ponořte do světa zvuků, snažte se u žádného nezastavovat, vnímat je jako směsici zvuků. Vnímejte zvukové pole, v němž jste ponořeni. Nehodnoťte a necharakterizujte jednotlivé zvuky, prostě buďte „jedním“ uchem, čistým příjemcem zvuků.

Já nevím, co můžete slyšet ve své konkrétní situaci, ale pokud se k vašemu sluchu nenesou nějaké určité zvuky, uslyšíte ticho, vždyť i ticho má svůj zvuk. Ticho má něhu, klid, nekonečno. Kromě toho vždy můžete slyšet své srdce, dech, šustot šatů…

Pro pokračovaní se prosím přihlaste.

Psychologické zásady vnímaní svého těla. Část Tady a teď

Tady a teď

Psychologické zásady vnímaní svého těla

Část 1.

Máme dvě vegetativní nervové systémy – sympatickou, odpovědnou za napětí, a parasympatickou, odpovědnou za odpočinek (uvolnění). Největší problém dnešního člověka je v tom, že nemůže od jedné aktivity přecházet do druhé podle svého přání.

Snaží se o to a objevuje pro to nejrůznější cesty – přejídání, alkohol, narkotika atd. Ale pokud se naučíme podle své vůle navodit pocity uvolnění a uklidnění, pak nebudeme potřebovat žádné  „povzbuzovače“.

Ale zpočátku několik poznámek  filozofického charakteru – co je to realita, jistota (pravda).

Pro pokračovaní se prosím přihlaste.

"Zaveďte nový rozměr svého tělesného stavu"…

Eva Zahradníková

„Je jen jeden způsob, jak dorazit do cíle: ZAČÍT.“

SriChinmoy

Kurz omlazování

  1. ledna 2016 jsem nastoupila na 20-ti hodinový kurz rozdělený na 5 lekcí. Tehdy jsem měla jediný záměr – vylepšit stav mé vrásčité pleti. Je mi 61 let, prožívám skvělé období svého života a učím se denně, kultivuji své nitro a i po vnější stránce chci vypadat pěkně. V naší společnosti se v současné době (píše se rok 2016) nabízí nepřeberné množství těch nejrůznějších kurzů, seminářů, lekcí. Kvalita a cena je rozličná.

Měla jsem možnost účastnit se prezentace kurzu paní Xany Bati – tento jsem si vybrala. Dnes, po 4 měsících praktikování jejich rad a zpracovávání jejich informací mám chuť sumarizovat své dosavadní zkušenosti.

Číst více…

Hezké tělo tvoříme neustálé

hezké tělo

Hezké tělo tvoříme neustálé  

K hezkému obličeji nesporně patří i hezké tělo. Vím, že představy hezkého těla se podstatně liší – v čase i individuálně. Každá doba si vytváří svůj ideál krásy, a tomu se ženy podle svých genetických, psychických a finančních možností snaží přizpůsobovat – některé víc, jiné méně, některé úspěšně, jiné bez úspěchu.

Některým se to dokonce zdaří tak, že se stávají modelem (modelkami) pro ty ostatní.

Pro pokračovaní se prosím přihlaste.

Srdce člověka, které se nachází na periferii

srdce

Srdce člověka,

které se nachází na periferii

V oblasti fyziologie oběhu až do 80. let 20. století existovalo přesvědčení, že hlavní „pumpou“ pohánějící krev v lidském organizmu je srdce člověka. Studenti lékařské fakulty (my také ve škole) jsme studovali oběhový systém, jak byl navržen v 17. století (B. Harvey). Totožný pohled na funkci srdce má většina lidí i dnes!

Přečtěte si spoustu článků na Internetu, tam rady, jak zlepšit krevní oběh, pojednávají převážně  o srdci.

Je to chybné stanovisko a vysvětlíme vám, proč:

Pro pokračovaní se prosím přihlaste.